Tværsektoriel temaeftermiddag om kognitive senfølger efter kræft

​​Temaeftermiddag med vidensdeling og erfaringsudveksling om tilbud og muligheder på tværs af sektorer for sundhedsprofessionelle og andre, som arbejder med kræftrehabilitering og palliation. 
Temaeftermiddagen er en god mulighed for netværksdannelse på tværs for at øge samarbejdet og optimere patientens håndtering af livet med/efter kræft. ​

Tidspunkt Ikon
Dato: 27-11-2023
Tid: 13:00 - 15:30
Sted

​​Store mødesal
Herlev Hospital
Borgmester Ib Juuls Vej 1
2730 Herlev

​​​​​

Målgruppe

Sundhedsprofessionelle og andre som arbejder med kræftrehabilitering og palliation, ansat på hospitaler, i almen praksis og i kommuner​.

Bliv inspireret til bedre arbejdsgange og samarbejde på tværs 

Hvordan kan vi sammen blive bedre til at tilbyde de rette indsatser og den bedste støtte til mennesker, der oplever senfølger efter en kræftsygdom?

Hvordan identificerer vi senfølger?

Hvornår bruger vi hvilken indsats bedst?

Program​

13.00 Velkommen Helle Høstrup
13.10 Forskningsperspektiver på kognitive senfølger Professor Christoffer Johansen, Rigshospitalet
13.35 Senfølgeklinik på Herlev Hospital om kognitive senfølger Overlæge Iben Kümler og sygeplejerske Mette Hampen Kristensen, Herlev Hospital
14.00 ​Kaffepause
14.15 Gruppedrøftelser og netværk ​
14.45 Opsamling 
14.55 Praksis omkring kognitive senfølger i Center for Kræft og Sundhed, Københavns Kommune Rikke Daugaard, Center for kræft og sundhed
15.20 Tak for i dag 

Tilmelding

Tilmelding ansatte i Region Hovedstaden 

Redaktør