Fremtidig ledelse og arbejdsform i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden skal blive bedre til at skabe resultater, centrene skal blive bedre til at understøtte klinikken - og vi skal arbejde bedre på tværs. Sådan lyder det fra Region Hovedstadens koncerndirektion.

Vent...

​I foråret drøftede koncernledelsen, hvordan centre, hospitaler og virksomheder sammen bliver bedre til at levere på de opgaver, som skal løses. Derfor blev det besluttet at gennemføre et mindre serviceeftersyn af hvordan, direktionerne, centrene og virksomhederne kunne opnå bedre resultater, understøtte kerneopgaven bedre, øge eksekveringskraften og ansvarligheden på tværs, og samlet set give en større ledelseskraft. 

Serviceeftersynet blev afsluttet i september, og koncerndirektionen har sammen med hospitalsdirektører, virksomhedsdirektører og centerdirektører på ledermøde den 19. september besluttet at igangsætte ændringer i samarbejde med hospitaler, centre og virksomheder.

I dette ledernyhedsbrev kan du læse interviews med koncerndirektionen og direktør på Amager og Hvidovre Hospital, Birgitte Rav Degenkolv, om deres ambitioner med den nye mødestruktur og måder at arbejde sammen på.

Nye direktørkredse og nulstilling af regionale fora

På ledermødet var der stor enighed om, at alle arbejder for patienten, og det er nøglen til, hvorfor vores måde at arbejde sammen på omlægges. 

Der skal stilles højere krav til tydelighed, det gælder både i koncerndirektionen og i hele koncernledelsen. Vi skal stille større krav til fælles forpligtelse i forhold til at tage ansvar udover egen matrikel og sammen sætte en klarere strategisk retning.

For at komme i mål har koncerndirektionen sammen med hospitals-, virksomheds- og centerdirektørerne besluttet at ændre topledelsens fora og de regionale fora. Der oprettes en ny Hospitalsdirektørkreds (HD), Centerdirektørkreds (CD), aktiviteterne i TOP 50 styrkes og TOP350 fortsætter med at mødes til lederkonferencen. Samlet set er det de nye centrale toplederkredse.

De regionale fora som fx ”Forum for IT” bliver nulstillet. De har ikke haft noget tydeligt mandat, og derfor har de heller ikke generet klare beslutninger eller indstillinger videre i systemet. Tendensen har været, at de har været bureaukratiske, og sager har trukket i langdrag. Den nye Hospitalsdirektørkreds får blandt andet til opgave at finde ud af, hvordan vi løfter de strategiske områder, som har ligget i de regionale fora. 

Topledelsens nye kredse

Alle ledelseskredse har et ansvar for at sikre fokus på kerneopgaven, skabe bedre resultater gennem tydelige beslutninger og implementering. Lederkredsene skal arbejde ud fra et helhedssyn og tage et tværfagligt ansvar. Det betyder også, at dagsordnerne på møderne helt konkret skal løftes til et andet niveau og ikke være en samling af operationelle sager. I dag er der for mange beslutninger, der ikke træffes på rette niveau og derfor sander dagsordnerne til.

Hospitalsdirektørkredsen (HD): 

 • Syv hospitalsdirektører 
 • Centerdirektører fra Center for Sundhed og Center for Økonomi
 • Koncerndirektionen og sekretariatschef
 • Regionsdirektøren har hovedansvaret
 • De resterende fire centre deltager, når der er en strategisk drøftelse knyttet til deres område. F.eks., hvis digitalisering er på dagsordenen, vil CIMT tage del i mødet
 • Virksomhederne deltager hvert halve år, hvor der sættes særligt fokus på deres opgave. Samtidig tager de del i den strategiske udvikling, som er relevant for deres opgave. Eksempelvis, hvis det nære og sammenhængende sundhedsvæsenet er på dagsordenen, vil Akutberedskabet tage del i mødet.
 • Skal tage sig af de store fokusområder, som er væsentlige for, at vi får skabt resultater og løftet vores kerneopgaver.


Centerdirektørkredsen (CD):

 • Direktører fra alle centre
 • Koncerndirektør Jens Gordon Clausen har hovedansvaret
 • Skal sikre koordinering på tværs af hospitaler, centre og virksomheder og sikre, at centrenes
 • opgaver er afstemt i forhold til hospitaler og virksomheder
 • Skal gøre hverdagen lettere for hospitalerne og understøtte dem i en politisk ledet organisation.

TOP50 og TOP350:

 • De samlede direktioner på virksomheder og hospitaler samt centerdirektører
 • Regionsdirektør Svend Særkjær har hovedansvaret
 • Skal sikre sammenhængs- og trækkraft i forhold til regionens fokusområder og mødes i udgangspunktet hvert kvartal
 • Den samlede koncerndirektion skal sørge for, at de samlede direktioner på hospitalerne har en fælles viden og arbejder sammen på et strategisk niveau
 • TOP50-seminarer suppleres med lederkonference for TOP350, som det sker i dag allerede.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor