Lederprisen giver lyst til at gøre mere

Ved Lederkonferencen 2019 vandt ledende oversygeplejerske Susanne Juul årets lederpris for et projekt omkring samarbejde mellem hospital og kommune. Nu hvor det er tid til at indstille dygtige ledere til Lederprisen 2020, kommer Susanne Juul med nogle tanker om, hvad prisen har betydet for hende, og om hvordan hun bruger anerkendelsen i sin hverdag.
Vent...

​Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen er et af de fem fælles fokusområder i Region Hovedstaden. Et godt eksempel på dette var det projekt, som ledende oversygeplejerske ved Akutmodtagelsen på Herlev og Gentofte Hospital, Susanne Juul og leder af Visitationen i Gladsaxe Kommune, Sofie Seemann vandt Region Hovedstadens Lederpris med i 2019.  

’Nem vej’ er et samarbejde mellem Akutmodtagelsen på Herlev Hospital og Gladsaxe Kommune med direkte kontakt mellem Akutmodtagelsen og kommunens sygeplejersker i forbindelse med udskrivning af patienter med behov for opfølgning i hjemmet. På den måde får patienten en mere sikker udskrivelse. Med ’Nem vej’ har Susanne Juul og kollegaerne gjort det sammenhængende sundhedsvæsen til en del af hverdagen i deres patientforløb. 

Derfor er Susanne Juul også glad for, at vi i Region Hovedstaden har Lederprisen til at kaste lys over de gode eksempler:

”Det at fokusere på god ledelse og gode patientforløb. Det at lære af hinanden, og det at anerkende hinanden i forhold til, at der er nogen, der stikker næsen frem og gør en forskel. Det er jo inspirerende. Det kan også være med til at motivere andre.”

’Det, jeg har gjort, har jeg gjort med andre’

At vinde Lederprisen 2019 er ikke steget Susanne Juul til hovedet. Tværtimod er det meget vigtigt for hende at understrege, at der var tale om en holdindsats:

"Det har været vigtigt for mig at gå hjem og sige: At den lederpris, der står mit navn på, er organisationens. Det, jeg har gjort, har jeg gjort med andre.”

Men hun mener også, at Lederprisen på den måde er med til at give noget til flere:

”Det skulderklap, som det er at vinde Lederprisen, giver noget i ens ledergruppe og til de medarbejdere, der har været med. Det giver noget energi, så man får lyst til at gøre noget mere.” 

Og det har også betydet noget for arbejdsglæden i hverdagen:

”Det betyder noget, når nogen ser på det, man laver, og anerkender det. Det er rigtig rart. Man bliver jo enormt glad og taknemmelig. Det er med til at give sådan lidt sukker i hverdagen,” siger Susanne Juul med smil i stemmen. 

2020: Fokus og retning i turbulente tider

Her i oktober er det så igen blevet tid til at indstille dygtige og inspirerende ledere i Region Hovedstaden til Lederprisen 2020, der uddeles, selvom årets Lederkonference er aflyst pga. corona-pandemien. Men derfor er det stadig vigtigt at anerkende den gode ledelse i regionen.

”Jeg tror, at Lederprisen er med til at sætte fokus på, at der er nogle lederkollegaer, som kan være interessante at gå ud og lære af. Dels lære af projektet, men det kan også være at lære af lederen,” siger Susanne Juul.

Temaet for årets lederpris er: ’Fokus og retning i turbulente tider’. Her vil man fra bedømmelsesudvalgets side blandt andet lægge vægt på lederens eller lederteamets evne til at kommunikere og lede med en klar strategisk retning og til at skabe mening undervejs. Det er en definition af god ledelse, som Susanne Juul kan nikke genkendende til:  

”God ledelse for mig er netop det her med, at man som samlet organisation forstår, hvor vi skal hen, hvorfor og hvordan,” forklarer hun og uddyber: ”Det handler om at kunne oversætte og omsætte de arbejdsopgaver, man står med. Og så handler det i den grad for mig om at være dygtig til at kommunikere. Dels til sit team, men også at få kommunikeret ud i organisationen og få oversat ud i organisationen: Det vi gør nu - hvordan hænger det sammen med den langsigtede plan.”

Patientforløb og arbejdsmiljø i centrum

Lederprisen er en årlig anledning til at se sig omkring i organisationen og lade sig inspirere af kollegaers gode og kreative bud på at løfte ledelsesopgaven. For Susanne Juul handler det i hverdagen også om at kigge indad og starte med sig selv:

”For mig er god ledelse også at være en god rollemodel. Det er fuldstændig basalt. Det, som jeg beder mine ledere og samarbejdspartnere om, er også noget, som jeg selv udstråler og viser.”

Og for Susanne Juul er der ingen tvivl om, hvad der er hendes faste pejlemærke for ledelse - også i turbulente tider: 

”Det er jo super vigtigt at forstå den politiske organisation, som vi er en del af. Og at kunne analysere sig frem til, hvad det her kommer til at betyde for vores organisation, for vores medarbejdere, for vores patientforløb. Det er det, der ligesom giver mig pejlemærkerne på, hvad retningen er.”


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor