​​​​

Nyt prisvindende ledelsesværktøj: Hyld de gode idéer og få bedre trivsel

​Det nye prisvindende ledelsesværktøj Trivsels-Tænke-Tanken (3T) hjælper med at skabe arbejdslyst og trivsel ved at sætte solskinshistorier og medarbejderidéer i fokus.

Vent...
Hvis du som leder gerne vil give trivslen og arbejdslysten et boost, kan du overveje, om ledelsesværktøjet Trivsels-Tænke-Tanken – også kaldet 3T – skal være en del af løsningen. 

Sådan fungerer konceptet

Konceptet Trivsels-Tænke-Tanken fungerer på følgende måde: 
  • 5 kollegaer fra forskellige teams og en tillidsvalgt – enten TR eller AMiR – mødes halvanden time en gang om måneden
  • Hver deltager medbringer en solskinshistorie – alt fra en opløftende kommentar fra en kollega til en succeshistorie – fra deres team, som præsenteres og idéerne hænges derefter op i en fælles kaffestue, så alle kan få et smil på læben i pausen
  • Deltagere deler hver et medbragt trivselsforslag. Gruppen vælger to prioriterede forslag, som efterfølgende sendes til ledelsen af ordstyreren. 
  • Ledelsen drøfter dagen efter de to fremsendte forslag, og skal senest to dage efter medarbejdernes møde give begrundet svar på, om de to fremsendte forslag enten skal implementeres, drøftes yderligere eller om idéen afslås.
De fem deltagere er sammensat af lederne, og skal så vidt muligt repræsentere kollegaer med både under og over et års anciennitet i afdelingen.

Der deltager en 6. og evt. 7. deltager, som er med som ordstyrer og observatør, der sikrer at tidsplanen overholdes, men som ikke deltager i drøftelserne. Ordstyrer- og observatøropgaven varetages af tillidsvalgte, AMiR eller lign.  

Idéerne skal være realistiske, kunne løses uden store økonomiske investeringer og kunne løses inden for en tidshorisont på maksimalt få måneder. 

​Medarbejderne har ansvaret for trivslen

Idéen til Trivsels-Tænke-Tanken blev til på Afdelingen for Patologi på Rigshospitalet i foråret 2022, og målet med solskinshistorierne og medarbejderidéerne var at få samlet kollegaerne på tværs:

”Med 3T var målet at bringe kollegaer tættere sammen. Ved at få fokus på de gode fortællinger og nudge til bottom-up forandringer skaber vi samhørighed og en fællesskabsfølelse mellem teams, som ellers ikke møder hinanden til hverdag,” siger Mette Koefoed Bertelsen, som er medskaber af 3T og overbioanalytiker på Afdelingen for Patologi på Rigshospitalet. 

Siden foråret 2022 er der blevet godkendt og implementeret flere forskellige medarbejderidéer, fx jobswops, nye stole til kaffestuen og flere faglige oplæg fra lægerne, om hvordan bioanalytikernes arbejde er blevet brugt. Det har givet gode resultater.

”Vi har fået meget positive tilbagemeldinger fra deltagerne. De glæder sig til møderne og taler meget om det. Der er følelsen af, at der bliver lyttet til de forslag, de kommer med, og at man som medarbejder også har ansvaret for trivslen,” siger Mette Kofoed Bertelsen.

3 gode råd til 3T

Under processen har Mette Koefoed Bertelsen og medskaberne Sanni Pedersen og Majbritt Wagner-Eckert lært en masse. Derfor har de også tre gode råd til dem, der overvejer at indføre Trivsels-Tænke-Tanken:
  1. Fokuser under implementeringen på, hvorfor det er vigtigt at bruge tid på 3T – hvis man ikke tager tid ud af driften til trivsel, kan det være svært at få et godt samarbejde og sammenhængende drift
  2. Gør en dyd ud af at kommunikere, at I har et ønske om at skabe forandring gennem medarbejdernes idéer – når medarbejderne får en del af ansvaret, skaber det ansvarsfølelse for egen og kollegaers trivsel
  3. Gør det til et krav, at deltagerne skal skrive en tovholder p​å hver idé – det sikrer, at man som deltager ikke ’bare’ kommer med en masse gode idéer, men at man som idémager tager medansvar for implementeringen.
Hvis du vil lære mere om Trivsels-Tænke-Tanken, er du velkommen til at tage fat i Mette Koefoed Bertelsen.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor