Samskabelse mellem klinik og IT er vejen frem

Ideen med de nye Fokusområder for Sundhedsplatformen er, at klinikken ledelsesmæssigt skal i front, og at Center for IT, Medico og Telefoni - CIMT dermed får en ny rolle. Det ser de frem til, fortæller direktør og vicedirektør i CIMT, Torben Dalgaard og Pia Kopke.
Vent...


Regionsrådet har udstukket fire, klare politiske mål: 

  1. Mere tid til patienten 
  2. Højere kvalitet og færre fejl
  3. Bedre adgang til data
  4. Mere inddragelse af patienten 
Ekspertrådet har peget på, at hvis disse mål skal nås, skal løsningerne skabes tæt på klinikken. Dermed er der udpeget i en klar retning, og der forsøger vi at nå hen ved hjælp af de syv fokusområder. 

"Det handler for mig at se om, at vi skal tænke løsningen helt ude i klinikken – altså hvordan skal min arbejdsgang i klinikken ændres, og hvordan tænker jeg så det ind digitalt,” siger Torben Dalgaard, direktør i Center for IT, Medico og Telefoni - CIMT.

Løsningerne skal findes ved hjælp af samskabelse

”Min forventning er, at det er samskabelsen mellem kompetencerne ude i klinikken og IT-kompetencerne, som kommer til at gøre en forskel. Dét, at vi løser udfordringerne sammen ude på hospitalerne – det, er jeg overbevist om, vil gøre en positiv forskel,” siger Torben Dalgaard.

”Og netop det med at samskabe ude på hospitalerne har vi allerede lært noget om. Og den læring skal vi drage nytte af i de nye fokusområder,” siger vicedirektør i CIMT, Pia Kopke, ”vi skal videreføre de gode erfaringer, vi har gjort os i de Hospitalssprint, som vi har gennemført ude på hospitalerne i 2019 og 2020. De tilbagemeldinger, som hospitalerne har givet, er, at det er godt at arbejde ud fra de konkrete problemstillinger, som klinikerne står med i dagligdagen.”

Torben Dalgaard ser frem til en tæt proces mellem CIMT og hospitalerne: 

”Dét, at vi finder løsningen sammen, er alfa omega. Det er afgørende, at der er klinisk kompetence til stede, der ved alt om, hvilke behov man har i klinikken, hvordan man ser patienten, hvordan man kan optimere et flow, optimere arbejdsgangene i klinikken, osv. Det skal kombineres med en IT-faglighed, som ved lige nøjagtig, hvad der teknisk kan lade sig gøre i Sundhedsplatformen, hvor det er nemt at gøre noget, og hvor der er et standardflow, der understøtter det. Den interaktion, forventer jeg, vil skabe løsninger, som er nærværende, klinisk anvendelig, klinisk testet og klinisk forstået. Det vil også gøre de ’implementeringspakker’, som sendes bredt ud på hospitalerne til noget, som udspringer af en klinisk hverdag og dermed forhåbentlig være mere anvendeligt for brugerne.” 

CIMT’s nye rolle

I det set-up er det helt naturligt, at CIMT kommer til at spille en anden rolle end tidligere, siger Pia Kopke: 

”Der er ingen tvivl om, at vi skal have dygtige IT-faglige kompetencer, og det bliver bare mere nærværende og relevant, når det er ’kliniker til kliniker’ kommunikation. Så bliver vores rolle i CIMT at stå lidt mere i baggrunden og forsøge at forstå, hvad det er, klinikerne gerne vil have og være med til at realisere det. Og det er en rigtig god arbejdsdeling, synes jeg.”

Mere gennemsigtighed i prioriteringen

Det bliver også rart med en større gennemsigtighed, når det kommer til prioriteringen, siger Pia Kopke: 

”Jeg ser frem til, at det nu bliver meget mere gennemsigtigt, hvilke forbedringsønsker i Sundhedsplatformen, der bliver prioriteret, og hvem der har prioriteret det. Hvorfor er det netop denne funktionalitet, der nu fokuseres på at blive forbedret fremfor alt muligt andet? Det vil strukturen i fokusområderne kaste meget mere lys over for den enkelte medarbejder. Jeg forventer dermed også en bredere kommunikation omkring, hvad det er for nogle forbedringer, der er på vej med Sundhedsplatformen.”

Sådan vil CIMT gå ind i den nye organisering

De nye strukturer i fokusområderne kommer til at mane den bekymring i jorden, som Pia Kopke oplevede i evalueringen af Hospitalssprint, hvor mange troede, at CIMT nu ville trække sig tilbage til Borgervænget. 

”Nej, CIMT trækker sig ikke tilbage fra hospitalerne. Og netop i regi af fokusområderne kan vi videreføre den tilstedeværelse, vi har haft på hospitalerne. Opgaven består nu i at få lavet nogle korte beslutningsveje og sikre nogle strukturer, som giver mulighed for, at det rent faktisk bliver klinikerne, som træffer de beslutninger, der er nødvendige. Samtidig sikrer det tættere samarbejde også, at der ikke går vigtige nuancer tabt, når klinikerne og de IT-faglige er tættere på hinanden.”

Torben Dalgaard fortæller, at modellerne for samskabelsesarbejdet vil blive tilpasset netop de behov, som det enkelte fokusområde har: 

”Vi er stadig i opstartsfasen på fokusområderne, og derfor er vi nu også ved at se på hvilke ledelsesmetoder, der egner sig godt til at facilitere denne samskabelse på bedste vis. Det kan variere fra fokusområde til fokusområde, hvad der er mest anvendeligt, og derfor arbejder vi også med flere mulige modeller, fx agile.”Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor