Svend Hartling: Vi dedikerer tid til virksomhederne

​INTERVIEW. ”Akutberedskabet, Apoteket og Den Sociale Virksomhed dækker hele regionens borgere og har derfor en central rolle på tværs af regionen”, siger koncerndirektør Svend Hartling om den nye mødestruktur.

Vent...

Hvordan ser du virksomhedernes rolle i regionen?

”Virksomhederne er ikke ensartede, men de dækker regionen i sin helhed. Derfor er de i høj grad, nogle af de aktører, der kitter regionen sammen.”
 

Hvorfor dedikerer vi særskilt tid til vores virksomheder i HD-kredsen?

”I virkeligheden reducerer vi tiden med Hospitalsdirektørkredsen, men til gengæld fokuserer vi, så vi husker at tage virksomhederne ind i en større sammenhæng. I dag oplever virksomhederne måske, at vi glemmer ”deres” sag, fordi de drukner i hospitalssager. Nu dedikerer vi noget tid, så de hvert halve år har noget tid, der er deres. Og så skal de naturligvis også være der, når der er en sag, der vedrører deres område.”

”Et eksempel kunne være, når vi skal afvikle Tour de France. Her er Den Præhospitale Virksomhed en kerneaktør i de store forberedelser og koordinering, der skal ske sammen med bl.a. hospitalerne. Jeg kan også nævne Apotekets rolle, når vi skal sikre os, at patienterne får den rette medicin – ”rette medicin, rette tid, rette mund”, men også når vi skeler til, hvad der er økonomisk mest rentabelt at gøre. Apoteket er en meget vigtig spiller i forhold til sikre, at hospitalerne og regionen som helhed holder sine budgetter.”

Læs også "Fremtidig ledelse og arbejdsform i Region Hovedstaden"

Forskningen er udpeget som et centralt område - hvorfor?

”Forskningsområdet er centralt af mange grunde. Først og fremmest har vi som region ansvaret for sundhedsdrift – altså diagnostik og behandling, men vi har også en stor forpligtelse for uddannelse og forskning. Forskningen er jo i høj grad det, der præger det enkelte speciale. Det bidrager i høj grad til noget engagement, og sikrer, at vi er i front rent fagligt.”

”En ekstra gevinst er, at forskningen understøtter rekrutteringen af dygtige medarbejdere. Vi har områder, hvor vi ikke kan lokke med den højeste løn, men kan tilbyde medarbejderne et stærkt fagligt miljø drevet af forskning.”

”Forskningen er dog ikke alene begrænset til vores hospitaler. Også vores andre virksomheder og nogle af vores centre har brug for at drive noget forskning. Forskning og udvikling hænger jo tæt sammen.”

”Den Præhospitale Virksomhed har eksempelvis været frontløbere på udvikling af brugen af kunstig intelligens, og digitaliseringen er afgørende for sammenhængen mellem Akutberedskabet og vores hospitaler - både via vores patientjournaler i ambulancerne, men også fordi medarbejderne i Akutberedskabet kan læse med i Sundhedsplatformen. Den form for tæt samarbejde og koordinering via digitalisering er ret unik.”

”Endelig kan jeg nævne et af vores fokusområder – nemlig børneområdet, hvor vores apotek sammen med vores klinisk farmakologiske afdeling kan have en vigtig rolle med at rådgive vores praktiserende læger, om hvordan børn skal medicineres på den mest hensigtsmæssige måde. Her sidder vi i regionen med en specialviden, som er svær at rumme i alle detaljer. Den skal vi dele og hermed også understøtte det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.”

Læs også "Jens Gordon Clausen: Centrene skal understøtte hospitalerne (endnu) mere"

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor