Svend Særkjær: Derfor skal vi fortsat holde igen med kurser og konferencer

Vi godt i gang med omstilling mod øget aktivitet, og på mange afdelinger er der meget, der skal indhentes. Samtidig er der fortsat er ekstraopgaver i tilknytning til COVID-19. For at skærme de kliniske funktioner har koncerndirektionen i Region Hovedstaden derfor besluttet, at der fortsat skal være en restriktiv tilgang til uddannelse og kompetenceudvikling året ud.
Vent...

​Der er ingen tvivl om, at de sidste måneder har været en stor udfordring for sundhedsvæsenet, herunder i forhold til medarbejdernes kompetenceudvikling. På den ene side har vi lukket ned for alle de sædvanlige uddannelser og kurser, og på den anden side har vi brugt mange kræfter på at netop at uddanne personale til at håndtere COVID-19, der i sig selv har været et fantastisk studie i uddannelse og omstilling. 

 
Nu er vi godt i gang med næste fase og omstilling mod øget aktivitet, og på mange afdelinger er der meget, der skal indhentes, samtidig med at der fortsat er ekstraopgaver i tilknytning til COVID-19. Det bliver en stor fælles udfordring at håndtere den situation og samtidig indhente efterslæbet fra COVID-19, som der også er stort politisk fokus på.  

Sikring af bemanding til patientnære opgaver

For at skærme de kliniske funktioner og sikre bemanding til patientnære opgaver har vi derfor besluttet, at der fortsat skal være en restriktiv tilgang til uddannelse og kompetenceudvikling året ud. Regionens tilgang tager afsæt i, at vi ser ind i en periode med en vis uforudsigelighed, i forhold til hvad der kan ske i forbindelse med COVID-19, samtidig med at der skal ske en gradvis normalisering af aktiviteten i sundhedsvæsenet. Herunder er der fortsat en bekymring for at planlægge aktiviteter med samling af kritisk personale - ofte klinikere inden for samme speciale – i større grupper, når vi ikke kender smitteudviklingen. 

Obligatoriske og lovpligtige kurser fortsætter

Det giver anledning til at holde igen på alle andre aktiviteter, herunder kursusaktiviteter og konferencer, som ikke er af kritisk karakter, og som kan udskydes til 2021. Det handler som sagt både om at kunne udføre de patientnære opgaver, men også om at fokusere indsatsen for at værne om vores medarbejderes arbejdsmiljø og sikre tid til opgaverne. Men vi har ikke indført et forbud. Vi fortsætter selvfølgelig med alle obligatoriske og lovpligtige kurser, og vi gennemfører for eksempel også de forskellige specialuddannelser inden for sygeplejen. 

Derudover har vi stadig åbent for at afholde kurser og uddannelse, som, man ud fra en konkret ledelsesmæssig vurdering på det enkelte hospital mener, er afgørende for at kunne bestride en bestemt funktion. Vi har en tilsvarende restriktiv linje ift. deltagelse i konferencer, kongresser, udlandsrejser mv., som også vurderes konkret og lokalt. 
 
Vi er selvfølgelig opmærksomme på den overenskomstmæssige ret til 10 kursusdage, hvilket vi har tillid til kan håndteres mellem den enkelte medarbejder og dennes nærmeste leder – også i efteråret. 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor