Svend Særkjær: Vi skal blive en bedre udgave af os selv

INTERVIEW: "Vi vil gerne bruge de gode ledelseskræfter, vi har på en bedre måde, og samtidig få det tværgående perspektiv i Region Hovedstaden til at være mere tilstede. Derfor vil vi ændre måden, vi arbejder sammen på. Vi skal have vores hospitaler endnu mere på banen, og derfor laver vi en ny Hospitalsdirektørkreds, som skal erstatte den tidligere koncernledelseskreds," fortæller regionsdirektør Svend Særkjær.

Vent...

Hvad har været tankerne bag at lave et serviceeftersyn?

"Serviceeftersynet er blevet sat i værk, fordi vi skal blive bedre til at levere på de opgaver, vi har. Vi er her for vores patienter og borgere – det er kernen. Regionen har et stort uforløst potentiale i forhold til at levere noget endnu bedre for patienter og borgere, end vi gør i dag. Vi må godt have nogle høje ambitioner. Det kræver, at vi fremmer helhedssyn, bliver mere samstemt blandt lederne, bliver mere klare på strategien - og ikke mindst bedre til at træffe beslutninger. Her griber vi i høj grad også i egen barm og erkender, at vi godt kan blive bedre afstemt i koncerndirektionen."


Læs også "Fremtidig ledelse og arbejdsform i Region Hovedstaden"


Hvorfor erstattes koncernledelsen med en ny hospitalsdirektørkreds?

"Sundhedsydelser er vores kerneydelse, og derfor har vi valgt at samle hospitalsdirektørerne, Center for Sundhed og Center for Økonomi i en kreds. De skal sikre, at vi får et samlet, fælles træk på de strategiske indsatser, som regionen har valgt at fokusere på. Det vil forhåbentlig også bidrage til, at hospitalerne bliver mere afstemte og i sidste ende leverer bedre på de opgaver, som bliver stillet administrativt og politisk til os."

Hvordan skal det ske?

"Det er et tab, når beslutninger bliver uklare i organisationen. Derfor forventer vi også, at det som besluttes i Hospitalsdirektørkredsen, bliver leveret videre ud i organisationen – her vil vicedirektørerne også komme til at spille en stor rolle. Som ledelser er vi hinandens forudsætninger, og vi skal blive bedre til at bruge hinanden. Vi skal handle mere på tværs i regionen, og derfor skal vi have fundet den rette balance mellem hospitaler og centrene, hjælpe hospitalerne og fokusere på det, der er vigtigt i deres hverdag. Det er en af grundene til, at vi vælger at styrke vores TOP50, hvor vicedirektørerne også er med."

"Vi er gået alle ledelseslagene igennem og har analyseret, hvordan vi bedre kan indrette os. Vi er nogenlunde enige om analysen, og om hvor der kan sættes ind, så jeg må konkludere, at der er stemning for, at vi tager skridt i den retning. Derfor har vi også allerede lagt kortene til den nye mødestruktur sammen med vores hospitals-, virksomheds- og centerdirektører.  Nu gælder det om at få det til at virke "

"Vi skal også se på arbejdsformerne. For min skyld behøver alting ikke komme i store og langvarige arbejdsgrupper. Ledere har et mandat, det er derfor de er ledere, det er dem, der skal tage beslutningerne. Derfor, kan der komme noget godt ud af at lette beslutningskraften lidt og ind imellem "kortslutte hierarkiet – der oplever jeg også, at vores direktører på hospitaler, virksomheder og i centre er enige i, og derfor har vi sammen besluttet, at vi nulstiller vores regionale mødefora, og kigger med nye øjne på, hvad vi har behov for".

Hvad mener du med at "fremme helhedssyn"?
"Jeg mener, at det tværgående perspektiv skal fylde noget mere. Vi er måske ikke gode nok til at bede hinanden om hjælp ude i organisationen. Vi har brug for, at perspektivet i højere grad bliver at se vores sundhedsvæsen som ét regionalt sundhedsvæsen og ikke som en række siloer. Helhedssyn skal ikke bare være noget, vi taler om til seminarer, men noget som rent faktisk kommer til at ske. Vi har behov for at række ind i fællesskabet og betragter de problemer, som måske ikke lige ligger i egen baghave, som fælles udfordringer."

"Jeg forventer også, at vores nye måde at organisere os på, vil betyde en større eksekveringskraft – altså at man sætter sig forrest på beslutningerne, og støtter de medarbejdere, som skal løbe med bolden. Derfor har jeg også en forventning til direktørerne på hospitalerne, virksomhederne og centrene om, at de forpligter sig på tydelighed, retning og resultater. Endelig håber jeg også, at vi kan få tættere kontakt mellem politikere og hospitalsledelserne. Vi har en vigtig opgave i at vores politiske ledelse og koncernledelse er tæt forbundne og arbejder for de samme mål."

Er det her en "forklædt" sparerunde?

"Nej. Det er først og fremmest en øvelse i at bruge ressourcerne bedre. Vi har ledelseskapaciteten – men vi skal blive langt bedre til at bruge den. Der er heller ikke tale om en mere klassisk omorganisering. Det er dog klart, at de centre, som også leverer ressourcer til vores hospitaler, er i gang med at kigge på, hvordan de kan gøre det bedst muligt for hospitalerne. Det gælder CIMT og CEJ som allerede har grebet opgaven. Det er vigtigt, at vores ledere bruger deres ledelseskraft og tid på den bedst mulige måde. Det kræver, at de kommer tilbage fra møder med klare beslutninger og mandater, så resultaterne kan blive skabt."


Læs også "Jens Gordon Clausen: Centrene skal understøtte hospitalerne (endnu) mere"

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor