Tre deltagere: Vigtigt at tale om, hvordan vi får flere til at snuse til lederrollen

Region Hovedstaden og Lægeforeningen Hovedstaden har den 19. februar afholdt en temadrøftelse, om hvordan man kan motivere flere læger til at vælge ledervejen. Tre deltagere kvitterer for en frugtbar temadag og deler deres bud på, hvad der kan være udfordrende, når man som læge skal overveje ledelsesvejen.

Vent...
For vicedirektør på Herlev og Gentofte Hospital, Bodil Ørkild, er der to overordnede aspekter, når det drejer sig om læger i ledelse:

-Det første handler om tabet af lægefaglig identitet – og om at finde en ny. Da Bodil Ørkild i 2019 påtog sig rollen som vicedirektør, var det efter 22 års fokus på at blive en faglig dygtig hjertelæge.


-Jeg måtte erkende, at jeg ikke længere var operationel som kardiolog, men nu leder, og dermed ikke en del af lægegruppen med patientkontakt. Det er en helt ny identitet og noget, jeg stadig skal finde mig til rette i, siger hun og peger på Svend Hartlings opfordring til ’at løfte blikket og se det store billede’. 

-Jeg har jo stadig patienten i centrum, selvom jeg ikke har direkte patientkontakt. På den måde genkender jeg pointen om, at man bliver læge for at gøre noget for patienten, mens man bliver leder for at gøre noget for patienterne, lyder det.

Det andet handler om et opgør med den nulfejlskultur, som overordnet set giver god mening i lægefaget, men som vi ikke kan tage med os ind i ledelse. Ledelse er en mindre eksakt disciplin, med mange uafhængige faktorer, hvor der uvægerligt vil være behov for dynamiske ændringer. Og det skal vi forstå og acceptere, siger hun.

Et signal om vilje

Et af de forhold, der ifølge mange af temadagens deltagere skræmmer lægerne væk fra ledelsesgangen, er frygten for at blive begravet i administrativt arbejde. 

Den frygt har reservelæge på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Adam Ali Ghotbi, hørt udtrykt mange gange, og bl.a. derfor var dagens oplæg og diskussioner frugtbare, siger han:

-Jeg synes flere af oplægsholderne tonede vægten af det administrative arbejde ned. Så måske kalder ledelsesopgaven på en klarere definition, og måske har vi som læger en række fordomme, der skal arbejdes med. 


-Det kunne f.eks. være ved, at man uddelegerede mindre ledelsesopgaver til yngre læger, så de kan snuse til disciplinen, siger han og peger på det mest positive ved temadagen:

-Det var helt klart signalet om, at der er vilje til at gøre noget og ikke bare lade stå til. Den vilje fornemmede man både hos oplægsholdere og deltagere, siger Adam Ali Ghotbi.

Se det store billede

For ledende overlæge på Nordsjællands Hospital, Niels Tønder, var det også særligt koncerndirektør Svend Hartlings ord om at se det store billede, der gjorde indtryk:

-Der er mange læger, der har det svært med lange processer og beslutninger, der ikke umiddelbart giver fagligt mening. Men læger skal lære at forstå, at det er vilkårene i et politiskledet system. Forstår og accepterer man det, vil frustrationen også være mindre, siger han og peger på sig selv:

-Jeg stod i samme situation, da jeg blev overlæge for 20 år siden. Men frustrationen slap, da jeg fik blik for helheden og erkendte, at nogen er nødt til at påtage sig ledelsesopgaven for patienternes skyld, lyder det.


Foto: Frank Ulstrup


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor