Svært budget i Region Hovedstaden i 2024

I dag fredag blev politikerne i Region Hovedstaden præsenteret for, hvilke konsekvenser økonomiaftalen med staten får for regionens budget i 2024. Der ventes et år med hårde prioriteringer for at få enderne til at mødes. Politikerne forventes at beslutte, at hospitalerne ikke pålægges sparekrav, men det vil blive nødvendigt med interne omprioriteringer på hospitalerne. Der venter svære besparelser på administration særligt i regionens centrale administration. Renovering af regionens hospitaler udskydes.

Vent...

For to uger siden indgik Danske Regioner og staten en aftale om regionernes økonomi for 2024. Aftalen betyder, at Region Hovedstadens budget øges med 421 mio. kr., som lige akkurat dækker stigende udgifter til medicin og nye behandlinger samt et stigende antal patienter.

”Økonomiaftalen efterlader os med en meget svær opgave. Jeg er glad for, at vi har fået ekstra penge blandt andet til kræft og til at dække de stigende udgifter til fx medicin, men budgettet er stadig hårdt presset. Det ser ud til, at vi kan undgå at pålægge hospitalerne besparelser, og det er selvfølgelig positivt – men hospitalerne oplever også, at deres udgifter stiger. Derfor bliver det svært at undgå interne omprioriteringer ude på hospitalerne, som på de ramte afdelinger vil opleves som en besparelse,” siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S).

Besparelser på administration

Som en del af økonomiaftalen er regionen blevet pålagt at spare 100 mio. kr. på administration. Politikerne forventes at beslutte, at 85 mio. skal findes på regionens centrale administration. De sidste 15 skal findes på hospitalerne.

”Det er mange penge, og det bliver rigtigt svært finde kloge besparelser, som ikke også går ud over sundhedsvæsnet, for langt de fleste administrative funktioner hjælper direkte klinikerne i deres hverdag på hospitalerne. Men jeg er med på, at det giver mening at se på administrative besparelser, når samfundsøkonomien er presset,” siger Lars Gaardhøj.

Regionen forventer at indføre kvalificeret ansættelsesstop på det administrative område i denne måned for at imødekomme kravet om besparelser.

Få penge til renovering og byggeri i 2024, men det ser lysere ud i 2025

Der er begrænsede midler til byggeri og anlæg i økonomiaftalen, som kun dækker regionens udgifter til at færdiggøre de store hospitalsbyggerier. Dermed bliver det nødvendigt fortsat at udskyde den nødvendige renovering af de gamle hospitalsbygninger, ligesom der bremses op for nye anlægsprojekter. Til gengæld får regionen ekstraordinært 1,2 mia. kr. til anlæg i 2025. Dermed forventes det, at regionen i 2025 kan genoptage renoveringsplanen. Der er desuden afsat en reserve til nødvendige renoveringer i 2024.

Politikerne forventes at behandle sagen om økonomiaftalens konsekvenser for regionens budget på mødet i forretningsudvalget 13. juni.

Læs sagen, som er fremlagt for forretningsudvalget

Yderligere information

  • Presseenheden i Region Hovedstaden på 70209588 / presse@regionh.dk


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor