​​

25 mio. kr. til strategiske forskningsprojekter

Forskere på Region Hovedstadens hospitaler og i praksissektoren kan senest 31. august søge penge til sundhedsforskning fra regionens fond.​

I 2012 uddeler Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning 25 mio. kr.

Penge til bred vifte af projekter

20 mio. kr. gives til en bred vifte af forskningsprojekter, som udspringer af forskningsmiljøer, der er forankret i Region Hovedstadens institutioner.

Ny pulje til særlige satsninger

Som noget nyt opslås en pulje på 5 mio. kr. til særlige strategiske satsninger, hvor formålet er at fremme udvikling af ny viden på områder, som kan medvirke til at løse sundhedsvæsenets udfordringer. I 2012 er der to temaer: 

  • Sundhedstjenesteforskning

    - Forskning der bidrager til at forbedre sundhedssektorens kvalitet og udnyttelsen af ressourcer. Et undersøgelsesområde kunne fx være konsekvenserne, - både økonomiske, organisatoriske og for patienten – af et screeningsprogram for brystkræft. 

  • Velfærdsforskning

    - Forskning der søger at fremme den enkeltes sundhed og folkesundheden fx ved at skabe rammer og muligheder for at mobilisere patienters og andre borgeres ressourcer og handlekompetence. Det kunne fx være forskning i teknologiske hjælpemidler der fx kan gøre hverdagen i hjemmet mere sikker og tryg for borgere med handicap i forskellige former og grader og samtidig medvirke til en bedre ressourceudnyttelse i sundhedssektoren.​

Redaktør