4 mio. kr. til overskudsjord


Region Hovedstaden søger et kompetent og ambitiøst partnerskab til at gennemføre et projekt om overskudsjord. Politikerne har netop bevilget 4 mio. kr. til det.

Udfordring: 400.000 læs jord

Det er enormt store mængder overskdende jord, som årligt fragtes rundt på hovedstadens veje i lastbiler til og fra store som små anlægsprojekter. Cirka 400.000 årlige vognlæs jord skaber store udfordringer for trafiksikkerheden og trængslen på vejene og medfører stor udledning af partikler og drivhusgasser – til ulempe for miljø, klima og sundhed. 

De 400.000 vognlæs udleder årligt:

•16.000 tons CO2.
•620 kg. partikler.
•90 tons NOx’er.

Udledningen af CO2 svarer til den samlede udledning fra lastbiler som ville køre igennem Femern tunnelen, hvis den fandtes i dag – eller udledningen fra en middelstor dansk provinsby.

4 mio. kr. til et udviklingsprojekt om jord

Regionsrådet i Region Hovedstaden har den 10. april 2012 bevilget 4 mio. kr. til regionalt udviklingsprojekt med fokus på at løse de mange udfordringer.  Midlerne gives som medfinansiering til et større projekt, som et konsortium af både private og offentlige aktører skal stå bag og aktivt bidrage til. Alle, som arbejder med overskudsjord på den ene eller anden led, og som ønsker at være med til at udvikle dén måde, som vi i dag håndterer overskudsjord på i en mere bæredygtig retning, kan være med. Vi ser gerne et partnerskab imellem videninstitutioner, myndigheder og private aktører.  Region Hovedstaden ønsker fuld åbenhed om resultaterne og at leadpartneren skal være ikke-kommerciel.

Se de nærmere betingelser i det opslag, som kan downloades til højre på siden.

Et fornyet syn på overskudsjord

Projektet skal bidrage til et fornyet syn på overskudsjord. Det skal ikke længere betragtes som et restprodukt, når vi anlægger veje, baner eller bygninger, men som en ressource. Det skal ikke køres bort, men i stedet genanvendes lokalt – så vidt muligt. Bygherrer, myndigheder og vognmænd skal prøve og undgå at transportere overskudsjord over lange afstande men vi forestiller os ikke i Region Hovedstaden, at man i fremtiden helt kan undgå transport af jord, så derfor er det også vigtigt at kigge på, hvordan man kan gøre transporten så klima/miljø-venlig som mulig. Vi ønsker endvidere at undersøge, om overskudsjord kan behandles industrielt og genbruges og dermed erstatte de råstoffer, som ofte køres til anlægsprojekter. Der er i forvejen underskud af råstoffer i regionen, så der er virkelig behov for at tænke innovativt.

Matchmaking og informationsmøde til maj

Region Hovedstaden vil afholde et møde primo maj på Regionsgården i Hillerød, hvor interesserede kan komme og stille spørgsmål til ansøgningsproceduren og de fremsatte ønsker/krav til ansøgerne. Men først og fremmest er det en mulighed for at finde nogen at arbejde sammen med om en fælles ansøgning til Region Hovedstadens pulje. Vi håber, at nogen vil stille sig til rådighed som leadpartner, imens andre gerne vil være partnere.


 

Redaktør