​​​​

Akutte patienter føler sig godt behandlet i Region Hovedstaden


Danmarks første analyse af patienternes oplevelser på akutområdet viser stor tilfredshed, men også plads til forbedringer

Ni ud af ti godt tilfredse

Ni ud af ti har et godt indtryk af deres besøg på en akutmodtagelse eller en akutklinik i Region Hovedstaden.

Og 93 procent af patienterne følte, at de fik hjælp til det, som de henvendte sig med.

Danmarks første på det akutte område

Det er de mest markante resultater af en ny patienttilfredshedsundersøgelse på Region Hovedstadens fem akutmodtagelser og seks akutklinikker – den første af slagsen i Danmark.

1940 patienter spurgt over telefonen

I alt 1940 patienter har deltaget i undersøgelsen, der foregik per telefon efter besøget.

Formand: Viser dedikeret personale

- Det er glædeligt, at så mange borgere i Region Hovedstaden føler, at de får en god behandling, når de henvender sig med deres skade eller sygdom. Det viser, hvor dedikeret personalet på det akutte område er, siger formand for patientudvalget, Flemming Pless (S)

Næsten alle følte sig trygge

På spørgsmålet om hvorvidt patienten samlet set er tryg ved at have modtaget den rette undersøgelse og behandling, svarer 92 procent af de adspurgte ja.

Ni ud af ti følte sig medinddraget

Undersøgelsen viser også, at 94 procent følte sig velkomne i akutmodtagelsen/-klinikken, og ni ud af ti føler, at de blev inddraget i passende omfang i de beslutninger, der skulle træffes om deres undersøgelse eller behandling.

God information fra personalet

Når det gælder information, så oplevede langt hovedparten af de adspurgte patienter – 96 procent – at personalet informerede dem på en måde, så de kunne forstå det.

Ventetiden kan blive kortere

Patienttilfredshedsundersøgelsen viser også, at der er plads til forbedringer. Ni ud af ti patienter fortæller, at de oplevede ventetid, fra de blev modtaget, til de blev undersøgt, og af dem mente næsten halvdelen, at ventetiden var lang. Undervejs var der også mangel på information om, hvorfor der var ventetid for mange patienter (77 procent)

Ventetiden skal længere ned

- Ventetiden er heldigvis blevet meget kortere, siden vi politisk satte ekstra fokus på akutområdet. Det viser den seneste ventetidsanalyse. Men ventetiden skal længere ned, og vi skal arbejde med at give ordentlig og reel information til patienterne i venteværelset, siger Flemming Pless.

Tværgående arbejdsgruppe i sving

Regionsrådet i Region Hovedstaden har nedsat en særlig tværgående arbejdsgruppe på akutområdet, som har bestilt i alt 12 analyser for at kunne afdække, hvordan borgerne får den bedste service på akutområdet, og ventetiden kommer i bund.

Fakta:

  • Undersøgelsen af patienttilfredshed i akutmodtagelser og akutklinikker er foretaget af Enheden for Brugerundersøgelser i Region Hovedstaden.
  • De 1940 adspurgte patienter besøgte en akutmodtagelse/-klinik i slutningen af februar og begyndelsen af marts.
  • I 2011 var der 339.777 besøg på Region Hovedstadens akutmodtagelser og akutklinikker.
  • Antallet af besøg er samlet set faldende på de seks akutklinikker og fem akutmodtagelser.
  • Den tværfaglige arbejdsgruppe skal komme med sin endelige afrapportering til regionsrådet den 19. juni 2012.
Yderligere oplysninger hos:
  • Formand for Patientudvalget, Flemming Pless (S) mobil 21 65 23 60
  • Marie Fuglsang, chef for Enheden for Brugerundersøgelser, mobil 20 35 39 25
  • Pressevagten i Region Hovedstaden – mobil 70 20 95 88​​​
Redaktør