​​​​​​​

Ansøgning til Global Excellence priser


Der uddeles to priser på 1,5 mio. kr. Ansøgningsfrist er 2. april kl. 12. 

Hvem kan søge?

Global Excellence kan søges af fagligt og organisatorisk afgrænsede enheder på hospitaler og psykiatriske centre og universiteter i hovedstadsregionen.

Prisen går til den absolutte elite​

Global Excellence prisen tildeles faglige miljøer på regionens hospitaler og psykiatriske centre og universiteter, hvis indsats befinder sig i den absolutte elite, når det gælder forskning, udvikling og ibrugtagning af ny viden om teknologier og nye behandlingsformer rettet mod sundhedsvæsenet i Danmark.

Forskning til gavn for patienterne

Det er vigtigt, at ansøgerne kan demonstrere, at de respektive faglige miljøer udfører forskning på internationalt topklasseniveau, samt hvordan den nye viden fra forskningen kontinuerligt omsættes til direkte gavn for patienterne.

Ansøgning inden 2. april kl. 12

Ansøgning om ’Global Excellence - i Sundhed’ sker ved at udfylde et særligt ansøgningsskema, som indsendes elektronisk til Global Excellence sekretariatet på globalexcellence@regionh.dk.

Ansøgningsskema, opslag og guide

Ansøgningsfristen er tirsdag den 2. april 2013 kl. 12.

Bevilling på 1,5 mio. kr.

I forbindelse med tildelingen af Global Excellence gives en bevilling på 1,5 mio. kr., som skal være med til at sikre, at det høje internationale niveau hos modtageren styrkes og fremmes i endnu højere grad.

Prisen gælder i 5 år

Prisen er gældende for en periode på fem år, hvorefter der evt. kan søges om forlængelse. I forbindelse med en evt. forlængelse ydes der ikke en ny bevilling.

2 priser årligt

Region Hovedstaden vil fra 2013 og fremover uddele to Global Excellence priser årligt.

Redaktør