Børn i sundhedsvæsnet har brug for en stemme


Regionsrådet vil på tre borgermøder i dialog med borgere, sundhedsfagligt personale og interesseorganisationer for at lave den bedst mulige børnepolitik

Tusinder af børn i sundhedsvæsenet

Hvert år er flere tusinde børn og unge i kontakt med sundhedsvæsnet i Region Hovedstaden. Fx ved at være indlagt på et af hospitalerne eller et psykiatrisk center, eller også er de pårørende til nogen, der er det.

Regionsrådet vil i dialog om børn

I forbindelse med udviklingen af Region Hovedstadens nye børnepolitik ønsker regionsrådet at komme i dialog med forældre til børn og unge i berøring med sundhedsvæsnet, børn og unge selv samt sundhedsfagligt personale og interesseorganisationer.

Vælger at møde dem ansigt til ansigt

- Politikerne i Region Hovedstaden er ved at udvikle en børnepolitik, der skal hjælpe børn og unge, der er i kontakt med sundhedsvæsenet. For at få dem, det hele handler om, til at hjælpe os, vælger vi at møde dem ansigt til ansigt, så vi kan høre deres pointer og indsigter, siger Vibeke Storm Rasmussen, regionsrådsformand i Region Hovedstaden.

Tre borgermøder

Det sker på tre borgermøder på hospitalerne i Hvidovre, Herlev og Hillerød, og det er gratis at deltage. Møderne kommer til at fungere som cafésamtaler, hvor de fremmødte efter velkomst, inspirationsoplæg fra fagpersoner samt fremvisning af en film om børn og unge i kontakt med sundhedsvæsnet kan tale med de deltagende regionsrådspolitikere og komme med deres bud på elementer i en god børnepolitik.

Mange spørgsmål om børn

For hvordan oplever børn og unge det at være på hospitalet? Bliver der talt til dem, så de forstår det og føler sig hørt? Er der måske særlige indsatsområder, som mangler et tjek på børnenes vegne?

Åbne for alle

På møderne, som er åbne for alle og uden tilmelding, er det også muligt for sundhedsfagligt personale og interesseorganisationer at komme til orde med væsentlige pointer og indsigter, som regionsrådspolitikerne kan tage med sig i det videre politiske arbejde.

Også dialog på Sundhedsdage

På Region Hovedstadens ”Sundhedsdage 2013” i Øksnehallen i København fra den 22.-24. marts kan borgerne også komme i dialog med politikerne og allerede nu på Facebooksiden ”Sundhedsdage” være med at til at debattere sundhed for bl.a. børn og unge.

Borgermøderne, som annonceres i dagspressen, afholdes:

  • Den 26. februar kl. 18–20 på Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen, Auditorium 1, Kettegård Allé 30, Hvidovre
  • Den 5. marts kl. 18–20 på Nordsjællands Hospital - Hillerød, Konferencecentret, Indg. 50 B, Dyrehavevej 29, Hillerød
  • Den 18. marts kl. 18–20 på Herlev Hospital, Mødesalen, Herlev Ringvej 75, Herlev
  • På Hvidovre Hospital vil det overordnede tema være: ”Børn som pårørende” med dertilhørende inspirationsoplæg, på Nordsjællands Hospital - Hillerød: ”Overgangen fra barn til voksen” og på Herlev Hospital er temaet: ”Familier på hospital”.
  • Ud over oplæg fra relevante fagpersoner vil de fremmødte kunne se en eller flere korte film i forbindelse med temaet.
  • Se arrangementerne i kalenderen på www.regionh.dk under ”Det sker”.

Fakta:

  • Sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden omfatter ti hospitaler, inkl. Region Hovedstadens Psykiatri.
  • egion Hovedstadens Psykiatri omfatter ti voksen psykiatriske centre, et børne- og ungdoms psykiatrisk center og tre sociale tilbud.
Redaktør