Borgere roser akuttelefonen i Region Hovedstaden


Regionens borgere benytter akuttelefonen i stor stil og følger vejledningen

Ni ud af ti synes vejledning er god

Ni ud af ti der ringer til Region Hovedstadens akuttelefon på nummer 1813 vurderer den vejledning, de får, som god eller virkelig god.

Første opgørelse om akuttelefonen

Det viser den første opgørelse over akuttelefonens aktivitet, siden den begyndte sit virke den 30. januar 2012.

Til borgere i tvivl

Akuttelefonen tilbyder borgere i hovedstadsregionen, der er i tvivl, gode råd og vejledning døgnet rundt om akut sygdom og skader og oplyser ventetider på akutmodtagelser og akutklinikker.

Op mod 4000 opkald om ugen

Og regionens borgere har benyttet sig at tilbuddet i stort omfang. I løbet af en uge får akuttelefonen ca. 3.500-4.000 opkald, og nu viser opgørelsen så, at 92 procent af borgerne synes, de får en god vejledning.

Mange følger rådet fra akuttelefonen

Samtidig viser det sig, at rigtig mange følger akuttelefonens rådgivning om enten at tage hen på en akutmodtagelse eller akutklinik - eller lade være.

94 procent følger rådet, hvis det lyder på, at der ikke er grund til hospitalsbehandling, og 71 procent af dem, der får at vide, at de bør nok tage hen på en akutmodtagelse eller akutklinik, gør det så også.

Formand: Folk er glade for rådene

- Tilsyneladende er folk både glade for de råd de får og stoler på, at rådgivningen er den rigtige. Det viser, at personalet gør en stor indsats, men også at det var en rigtig god ide at give borgerne i Region Hovedstaden en mulighed for at blive rådgivet, når de er i tvivl, siger Kirsten Lee (R), som er formand for den særlige tværgående arbejdsgruppe på akutområdet, som regionsrådet i Region Hovedstaden har nedsat for at kunne afdække, hvordan borgerne får den bedste service på akutområdet, og ventetiden kommer i bund.

Kan ikke sige noget om ventetider

Ud fra akuttelefonens korte periode i drift har det ikke været muligt at konkludere, om etableringen af akuttelefonen har haft betydning for antal henvendelser eller ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker.

Endnu flere bør ringe til akuttelefonen

Men opgørelsen viser, at der stadig er mange, der kommer på en akutmodtagelse eller akutklinik uden at ringe til akuttelefonen først. Det skal ses i den sammenhæng, at en ventetidsanalyse viser, at 29 procent af dem, der selv henvender sig kunne være behandlet af egen læge, og ni procent kunne have behandlet sig selv.

Flere skal overbevises om at ringe 1813

- Der ligger en opgave for os i at få flere overbevist om, at de både kan få råd og vejledning og spare en tur på hospitalet, hvis de ringer til 1813. Ingen spørgsmål er for små eller store, siger Kirsten Lee.

Fakta:

  • Akuttelefonen blev politisk vedtaget i regionsrådet i forbindelse med Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i juni 2011.
  • Akuttelefonen på nummer 1813 er åben døgnet rundt, og der sidder erfarent sundhedspersonale, primært sygeplejersker, ved telefonen. De er også særligt uddannede til at vurdere akut sygdom og skader gennem en telefonsamtale.
  • På hverdage er der flest, som kontakter akuttelefonen om eftermiddagen/aften, mens der i weekenden er flest opkald i dagtiden.
  • Ca. 35 procent af henvendelserne rådes til egenomsorg.
  • Ca. 15 procent rådgives til at kontakte en akutmodtagelse eller akutklinik.
  • 90 procent af opkaldene skal besvares inden for 2 minutter, og det mål er opfyldt.
Yderligere oplysninger hos:
  • Kirsten Lee (R), formand for den særlige tværgående arbejdsgruppe på akutområdet, mobil 20 20 11 56
  • Koncerndirektør Svend Hartling, tlf. 38 66 50 05
  • Pressevagten i Region Hovedstaden – mobil 70 20 95 88
Redaktør