​​​​

Borgerne skal fortælle, hvordan de har det


Et spørgeskema til 95.000 voksne borgere skal give Region Hovedstaden dugfrisk viden om, hvordan sundhedstilstanden er

Hvordan har du det?

Det bliver 95.000 tilfældigt udvalgte borgere i Region Hovedstaden, på 16 år og derover, spurgt om, som led i den store landsdækkende sundhedsundersøgelse Sundhedsprofilen 2013.

Kommer den 30. januar

Spørgeskemaet, som kommer ind ad brevsprækken fra 30. januar, indeholder 96 spørgsmål om personens sundhedstilstand – lige fra hvilke madvaner man har, hvor meget alkohol man drikker over den generelle trivsel i dagligdagen.

Også spørgsmål om vægt

Også spørgsmål om transport, vægt, stress, kontakt med sundhedsvæsenet og holdninger til forebyggelse skal der svares på.

Viden til at planlægge bedre og spare penge

Med den konkrete viden i hånden kan Region Hovedstaden og kommunerne i fællesskab planlægge fremtidige behandlingstilbud og forebyggelse og sikre, at borgerne får mest mulig sundhed for pengene.

Også et overvågningsredskab

Undersøgelsen fungerer desuden som et overvågningsredskab, der følger udviklingen i borgernes sundhed over tid, for den viser, hvordan trivsel, sundhed og sygdom hænger sammen med for eksempel uddannelse, og hvor man bor.

Viser hvor der skal sættes ind

- Spørgeskemaundersøgelsen giver et klart billede af, hvad der gør borgerne i Region Hovedstaden syge, og dermed hvor vi skal sætte ind med både forebyggelse og rådgivning. På sigt vil det betyde øget livskvalitet for mange mennesker, siger regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen.

Store forskelle i kommunerne

Det er ikke første gang, at Region Hovedstaden sammen med kommunerne undersøger borgernes sundhedstilstand, og de tidligere undersøgelser fra 2007 og 2010 viste, at der var store sociale forskelle i borgernes sundhedstilstand i de 29 kommuner i regionen.

Kun 16 procent er sunde nok

Sidste undersøgelse viste eksempelvis, at kun 16 procent af borgerne lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger i relation til rygning, alkohol, bevægelse og mad.

Fedmekurven er knækket

Sundhedsprofilen 2010 viste også, at udviklingen i andelen af moderat og svært overvægtige borgere i Region Hovedstaden er stagneret – kurven er dermed knækket.

Ny profil skal bevise mulig fremgang

-Den kommende sundhedsprofil 2013 vil vise, om de seneste års indsatser indenfor forebyggelse og sundhedsfremme har været med til at styrke de positive trends, som Sundhedsprofilen 2010 viste. Derfor er det også så vigtigt, at folk svarer på spørgeskemaet, siger Charlotte Glümer, professor fra Region Hovedstadens Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed.

Svar behandles fortroligt

Svarene i undersøgelsen er beskyttet af lov om behandling af personoplysninger, hvilket betyder, at de bliver behandlet fortroligt, og at ingen enkeltpersoner vil kunne genkendes i forbindelse med undersøgelsen.

Fakta:

  • En del af en landsdækkende sundhedsundersøgelse Sundhedsprofil 2013 med ca. 300.000 deltagere. Ca. 95.000 skemaer uddeles i Region Hovedstaden til tilfældigt udvalgte borgere på 16 år og derover.
  • Der uddeles 2.450 skemaer i 27 kommuner i Region Hovedstaden – og 2.450 skemaer pr. bydel i Københavns Kommune og 4.500 skemaer i Frederiksberg Kommune.
  • Undersøgelsen bygger på et spørgeskema med 96 spørgsmål om danskernes sundhedstilstand – lige fra madvaner og alkoholforbrug over familieforhold til generel trivsel. Heraf er de 42 specifikke regionale spørgsmål.
  • Formålet med undersøgelsen er at indhente viden, der kan bruges som grundlag for at planlægge og målrette sundhedsindsatsen kommunalt, regionalt og nationalt i Danmark.
  • I 2010 svarede i alt 52,3 % på det udleverede spørgeskema.
  • Undersøgelsen vil blive gentaget hvert fjerde år.
  • Sundhedsprofilen 2013 er blevet til i samarbejde med Danske Regioner, de fem regioner, Kommunernes Landsforening, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Finansministeriet.

Yderligere oplysninger hos:

  • Vibeke Storm Rasmussen (S), Regionsrådsformand, Region Hovedstaden, 43 64 25 21 (hjemme)
  • Charlotte Glümer, professor, Region Hovedstadens Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, mobil 60 65 74 52
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
Redaktør