​​​​​​​​​​​​

Budgetaftale med fokus på udvikling


Bredt forlig om budget 2013 for Region Hovedstaden

Fem partier og to uden for partierne med i budgetaftale

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Radikale Venstre og Enhedslisten har indgået en aftale om Region Hovedstadens budget for 2013. Den aftale har Karin Helweg-Larsen og Andreas Røpke, som står uden for partierne, tilsluttet sig.

Faglig udvikling af personalet i højsæde

Parterne er på baggrund af regionens stabile driftssituation enige om i budgettet at investere i faglig udvikling af personalet i hele regionen.

Fokus på borgeren og investering i fremtiden

Budgettet fokuserer samtidig på borgerinddragelse og det patientnære. Parterne er enige om at investere i erhvervsudvikling, vækst, innovation og uddannelse.

500 nye årsværk i udsigt

Budgettet indeholder nye indsatsområder og en række udvidelser på forskellige områder, men også besparelser. Nettovirkningen af udvidelser og reduktioner skønnes dog at muliggøre en udvidelse med omkring 500 nye årsværk.

Regionsrådet vedtager det endelige budget de​n 25. september.

Yderligere oplysninger hos

 • Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S), tlf. 43 64 25 21 (hjemme)      
 • Thor Buch Grønlykke, Socialdemokraterne, mobil 27 60 14 30
 • Julie Herdal Molbech, Socialistisk Folkeparti,
  mobil 50 52 06 15
 • Bent Larsen, Venstre, mobil 25 35 24 24
 • Kirsten Lee, Det Radikale Venstre, mobil 20 20 11 56
 • Susanne Langer, Enhedslisten, Mobil 24 64 73 11
 • Karin Helweg-Larsen, Uden for partierne, mobil 22 44 19 51
 • Andreas Røpke, Uden for partierne, Mobil 61 77 13 79
 • Regionsdirektør Helle Ulrichsen, tlf. 38 66 50 01 
 • Koncerndirektør Morten Rand Jensen, tlf. 38 66 50 04
 • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
Redaktør