Budgetvalidering af Nyt Hospital Nordsjælland viser manko på op mod 700 millioner kroner


En række forhold gør det svært at holde udgifterne inden for den økonomiske ramme.

Kvalitetssikring af det foreløbige budgettilsagn

For at sikre det bedst mulige planlægningsgrundlag for Nyt Hospital Nordsjælland ved Hillerød er der foretaget en kvalitetssikring af det foreløbige budgettilsagn. 

Sikring af de økonomiske forudsætninger

Budgetgennemgangen er en del af den normale procedure for store byggerier og et ønske om rettidig omhu i forhold til at sikre projektets økonomiske forudsætninger.

Gennemgangen af budgettet er foretaget i samarbejde med projektets eksterne rådgivere COWI.

Vanskeligt at holde byggeriet inden for det foreløbige tilsagn

Af gennemgangen fremgår det, at budgettet under de nuværende forudsætninger og krav til byggeriet vanskeligt kan holdes inden for det foreløbige tilsagn fra Kvalitetsfonden på 3.9 mia. kr (2011-priser).

En række årsager til merudgiften

Analysen peger på, at en række forhold kan give merudgifter i forhold til det foreløbige budgettilsagn.

De primære årsager er: 

  • Regionale prisforskelle på byggeri. Det er ifølge diverse prisdatabaser og Dansk Byggeri 10 procent dyrere at bygge i Hovedstadsregionen frem for f.eks. i Østjylland. 
  • Øgede udgifter til byggemodning og fundering af byggegrunden for det nye hospital 
  • En stram budgettildeling pr. kvm.
Region Hovedstaden vil derfor nu gå i gang med at lave et revideret budget, der holder sig inden for statens ramme.

Vi vil sætte fokus på at sikre optimale forhold for patienterne

- Det er ikke en budgetoverskridelse, for pengene er ikke brugt. Vi har bare forud tilrettet vores ønsker til hospitalet i forhold til det tilsagn om penge fra kvalitetsfonden, som vi har fået. Vi ved ikke endnu, hvordan projektet forandrer sig, men vi vil sætte fokus på at sikre optimale forhold for patienterne, siger koncerndirektør Morten Rand Jensen.

Fortsat stor politisk tillid til byggeriet

Den politiske følgegruppe for Nyt Hospital Nordsjælland skal den 14. marts diskutere de nye forudsætninger.

- Vi er meget tilfredse med, at der fortsat er sikret et godt plangrundlag for byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland, og vi har stadig stor tillid til, at det bliver et flot byggeri, som alle borgere i Region Hovedstaden kan være stolte af, siger formand for følgegruppen, Kirsten Lee (R).

Fakta: 

  • Fra år 2020 får borgerne i Region Hovedstaden et nyt, større og tidssvarende akuthospital uden for Hillerød by. Det nye byggeri skal erstatte de nuværende hospitaler i Hillerød, Helsingør og Frederikssund. 
  • Staten har givet foreløbigt tilsagn om 3,9 mia. kr. til byggeriet. 
  • Hospitalet kommer til at fylde cirka 136.000 m2. Det svarer til 56 fodboldbaner. 
  • Hospitalet bliver Nordsjællands største samlede arbejdsplads

Yderligere oplysninger hos:

 
  • Pressevagten i Region Hovedstaden – mobil 70 20 95 88
Redaktør