Byggeriets spild af overskudsjord skal stoppes

​Region Hovedstaden og en række partnere lancerer ni offentlig-private partnerskaber

400.000 vognlæs svarende til 10 mio. tons jord bliver årligt fragtet rundt af lastbiler alene i hovedstads-området. Alt sammen jord der er blevet i overskud fra bygge- og anlægsprojekter som nye veje, bygninger, jernbaneanlæg mv. hvert år. Overskudsjorden bruges i dag primært til støjvolde eller opfyld af havne, og det er spild af ressourcer.

”Overskudsjord har altid givet byggeriet grå hår. Som det er i dag er vi ikke gode til at udnytte de potentialer, der ligger i de mængder af jord, der bliver til overs fra byggerier. Ressourcespildet er enormt, og det vil vi og Region Hovedstaden lave om på sammen med en lang række partnere”, siger Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen.

Regionsrådet i Region Hovedstaden har afsat fire mio. kr. til etableringen af projektet sammen med Bygherreforeningen og en lang række af byggeriets partnere. Målet er, at finde nye bæredygtige metoder til håndteringen af byggeriets overskudsjord:

”Vi er opmærksomme på problemet med overskudsjord i Region Hovedstaden. Al den kørsel med jord, der alligevel bare ender i havnene eller som volde – det skal vi have kigget på. Vi har allerede trængsel på vejene i hovedstadsområdet, så vi må finde nogle mere grønne og bæredygtige løsninger, siger Jens Mandrup (SF), formand for Miljø- og trafikudvalget i Region Hovedstaden.

Overskudsjord skal klimasikre Danmark

Projektet består af ni offentlig-private partnerskaber, der sammen skal udvikle og teste nye bæredygtige og klimavenlige løsninger.

”De ni projekter er et glimrende eksempel på, hvordan offentlig-privat innovation kommer med grønne og bæredygtige løsninger. Her kan byggebranchen virkelig gøre noget for miljøet og samtidig høste en økonomisk gevinst. Sagt på jysk er det ikke så ringe endda”, siger Jens Mandrup.

Målet med de ni nye projekter er at undersøge, hvordan de store mængder overskudsjord kan bruges på helt nye, innovative måder på alt fra klimasikring til varmeproduktion.

Eksempelvis samarbejder Vejdirektoratet, Banedanmark og en lang række kommuner med private virksom-heder som Niras, Grontmij og Arkil om at klimasikre hospitaler, forebygge skader fra skybrud, lagre vedvarende energi i store vandbassiner og anvende overskydende muld og jord på landbrugsarealer.

Interessen for de ni partnerskabsprojekter er stor og har foruden Region Hovedstadens midler udmøntet sig i bidrag på fire mio. kr. fra partnerne, og senest fra Realdania, der i januar 2015 har givet 1,5 mio. kr. til formidling af resultaterne.

Resultater til sommer

Region Hovedstaden og Bygherreforeningen forventer, at der allerede til sommer vil foreligge resultater fra de første projekter og glæder sig til at se, hvilke innovative løsningsforslag, der kommer.

”Vi har store forventninger til, at de ni projekter vil komme med gode bud på, hvordan vi kan få udnyttet det potentiale og den værdi, der ligger i byggeriets overskudsjord”, siger Henrik L. Bang.

For yderligere information kontakt:

  • Jens Mandrup (SF), formand for Miljø- og trafikudvalget i Region Hovedstaden, mobil 31 34 88 98
  • Henrik Lindved Bang, direktør, Bygherreforeningen, tlf.: 40425575, hlb@bygherreforeningen.dk
  • Kristian Johnsen, vicedirektør i Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden, mobil 23 41 02 90
Redaktør