​​​​​​​

Cykelsuperstier skal skaffe mange nye cykelpendlere


Hver tredje hovedstadsborger ville cykle mere, hvis cykelstierne var bedre.

38 procent flere pendlere

Om otte år skal der være 38 procent flere pendlere i hovedstadsregionen, som bruger cyklen til at bevæge sig over store afstande. Det er et af målene i Region Hovedstadens regionale udviklingsplan, som lige nu er i høring.

Cykelsuperstier

Derfor satser udviklingsplanen massivt på de såkaldte cykelsuperstier, hvor den første, Albertslundruten, åbnede den 14. april.

26 ruter på vej i hovedstadsregionen

En cykelsupersti er en højklasset cykelrute, som gør det hurtigt, nemt og sik-kert at cykle på tværs af kommunegrænser og over store afstande.

Den skal derfor leve op til en række kvalitetskrav: Den skal være så direkte som muligt og nem at finde, have så få forhindringer og stop som muligt og plads til at cyklisterne kan holde sit eget tempo.

På sigt er der planlagt verdens stærkeste net med 26 ruter i hele hovedstadsom-rådet med samlet set 300 kilometer cykelsupersti.

Cykelsuperstier kan mindske trængslen

- Cykelsuperstierne vil gøre cyklen til et seriøst alternativ til bilen for endnu flere pendlere. Jo flere vi får op på cyklen, jo mere vil vi begrænse trængslen og forurening og gøre hovedstadsregionen bedre at bo i, siger Steen Olesen (SF), formand for Region Hovedstadens regionaludvalg.

15.000 flere pendlercyklister

Cykelsuperstierne har alene potentiale til at øge antallet af cyklister med cirka 30 procent, hvilket svarer til 15.000 flere pendlercyklister på hele nettet af cy-kelsuperstier. Dette vil spare ca. 7.000 ton CO2 pr. år og give 300 mio. kr. i be-sparelser på sundhed årligt.

For at det kan lykkes, skal cykelturen til og fra arbejde eller studier være en behagelig oplevelse. Cykelsuperstierne skal derfor være gode at køre på, tilby-de ekstra services som luftpumper og være højt prioriteret, når der fx skal ryd-des sne. Sikkerheden og trygheden skal også være i top.

Flere cyklister er en god forretning

- For hver kilometer en borger cykler, sparer samfundet sammenlagt cirka fem kroner i forlænget levetid og sparede sygedage. Superpendlere er helt alminde-lige mennesker, der har opdaget fidusen i at vælge cyklen, fordi den er hurtig, fleksibel og sund, siger Steen Olesen.

Den første cykelsupersti er åbnet

Den første cykelsupersti C99 Albertslundruten åbnede 14. april. Den er udsty-ret med orange markering, så man kan se, at man cykler på en cykelsupersti og forbinder Vesterport i København med Frederiksberg, Rødovre, Glostrup og ender i Albertslund. Efter planen åbner endnu en rute, Farumruten, i år.

22 kommuner og Region Hovedstaden står bag cykelsuperstierne. 

Redaktør