​​​​​​​

Danmarks første kvalitetsstempel til et akutberedskab går til Region Hovedstaden


Hovedstadens præhospitale virksomhed er nu akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel

Officielt kvalitetsstempel til akuthjælp i Hovedstaden

Når borgerne i Region Hovedstaden bliver akut syge eller kommer til skade og har brug for at ringe til 112, Akutelefonen 1813 eller får brug for en ambulance, så kommer hjælpen fra et akutberedskab, der som det første i Danmark har fået et officielt kvalitetsstempel.

Første danske kvalitetsgodkendte akutberedskab

Som den første af de fem regionale præhospitale organisationer i Danmark er Region Hovedstadens præhospitale virksomhed netop blevet akkrediteret af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), som viser, at man lever op til fastsatte kvalitetsstandarder.

Akkreditering gælder også operatørerne

Både Den Præhospitale Virksomhed samt leverandørerne i Falck A/S, Frederiksberg Brandvæsen og Københavns Brandvæsen blev akkrediteret.

Arbejdsgange, retningslinjer og systemer er blevet gennemgået

Akkrediteringen har til formål at sætte fokus på kvalitet for patienterne. Det betyder, at eksterne folk undersøger, om akutberedskabets systemer og processer fra top til bund fungerer som planlagt, om man efterlever lovgivning og egne retningslinjer, om arbejdsgange er sikre for patienter og personale, om organisationen har systemer, der opsamler fejl og hændelser og omsætter disse til en forbedret praksis.

Tilfreds akutdirektør

- Jeg er meget tilfreds med denne anerkendelse og ønsker alle medarbejdere tillykke. Akutområdet er stort og kompliceret og vigtigt for borgerne. Det er intenst arbejde med kvalitetsudvikling, der nu bærer frugt til gavn for de mennesker, vi hjælper hver eneste dag, siger direktør for Den Præhospitale Virksomhed, Freddy Lippert.

Eksterne øjne fra andre regioner på besøg i 5 dage

Akkrediteringsbesøget var af 5 dages varighed og blev udført af 7 surveyors, der alle er ansat i andre regioners hospitalsvæsen og har forskellig faglig baggrund.

Gen-akkreditering om tre år

Om tre år skal akkrediteringen gentages, men som Freddy Lippert siger:

- Kvalitetsarbejde skal foregå i hverdagen, og akkrediteringen er blot en eksamen, der selvfølgelig skal bestås.


Yderligere oplysninger:


  • Freddy Lippert, direktør for Den Præhospitale Virksomhed, mobil 31 16 68 27
  • Pressevagten, Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88 ​
Redaktør