Dansk og amerikansk firma skal sammen udvikle middel mod kræft

​Øresunds-samarbejde med Massachusetts giver konkrete resultater.

​Skal udvikle lægemiddel mod prostatakræft

Et nyt lægemiddel mod prostatakræft som skal udvikles på tværs af Atlanten. 
Det er det nyeste resultat af det samarbejde, som Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Skåne indgik i 2014 med Massachusetts Life Science Center (MLSC), der repræsenterer verdens førende life science klynge.

 
Et af elementerne i samarbejdet er et fælles program til direkte støtte af projekter, som forener virksomheder i Øresundsregionen og Massachusetts i udvikling af ny medicin eller ny sundhedsvidenskabelig teknologi.​

Stor betydning i kampen mod kræft

Nu har et projekt, som sigter mod at udvikle et nyt lægemiddel mod prostatakræft, så fået midler i den første uddelingsrunde.
Projektet er skabt i samarbejde mellem Oncology Venture fra Region Hovedstaden og Lantern Pharma fra Massachusetts.

 
- Det er et fantastisk spændende samarbejde. Oncology Venture bidrager med en unik teknologi, der på baggrund af bl.a. genetiske data kan forudse, i hvilken grad en patient vil have glæde af et givent lægemiddel mod cancer. 

 
- Dermed kan patienter håndplukkes til præcis den behandling, de vil have størst glæde af. Lantern Pharma bidrager med en lægemiddelkandidat, som er egnet til Oncology Venture’s teknologi. Hvis dette lykkedes, vil det få en stor betydning i kampen mod kræft, siger Morten Mølgaard, CEO i COBIS, der er lead partner i dansk / svensk / amerikanske samarbejde.

 
Begge parter har modtaget ca. 2,6 mio. danske kroner til projektet, der har et samlet budget på 10,4 millioner kroner.​

Næste skridt tages nu

På baggrund af det etablerede samarbejde med Massachusetts og resultaterne fra den netop afsluttede runde, har de tre regioner besluttet at finansiere et nyt program, og håber dermed at kunne følge op på succesen. 

 
Det nye program kaldet Universal Program (UP) er møntet på finansiering af mindre projekter eller delmål af større projekter. Støtten til virksomheden bliver mindre end før, men til gengæld vil programmet komme flere virksomheder til gode.

 
UP programmet bydes velkommen af formanden for Region Hovedstadens Erhvervs- og vækstudvalg, Lars Gaardhøj (S):​

Samarbejde skaber konkret vækst

- Det var præcist derfor, at vi politikere satte vores underskrifter på samarbejdsaftalen med en anden førende international region. 

 
- Disse programmer viser, at samarbejdet kan skabe konkret vækst, samtidig med at vi arbejder direkte med at forbedre befolkningernes sundhedstilstand. Jeg tror på endnu flere resultater i fremtiden, siger Lars Gaardhøj.

 
Også fra den svenske side er der begejstring for samarbejdet. Rita Jedlert, Tf. medicinsk direktør i Region Skåne udtaler: 

 
- Fra skånsk side er vi naturligvis glade for, at Massachusetts, som er en af verdens førende life science klynger, ser vores region som en vigtig samarbejdspartner. I løbet af de kommende år håber vi, at de nye programmer vil bidrage yderligere til nye innovationer i sundhedsvæsenet, der kan øge regionens vækst.

Vækst i Greater Copenhagen

Fra Region Sjælland lyder det fra regionsrådsformand Jens Stenbæk (V): 

 
- Det er glædeligt, at en dansk virksomhed nu er kommet igennem nåleøjet i dette prestigefyldte samarbejde. Det nye redskab til partnerskaber øger mulighederne for, at virksomheder fra Region Sjælland kan deltage i samarbejdsprojekter med Massachusetts-virksomheder. 

 
- Vi arbejder sammen med Region Hovedstaden og Region Skåne om vækst i Greater Copenhagen, og det er netop i sådanne internationale sammenhænge, at det er vigtigt at arbejde samlet i regionen.

Kontakt:

  • Copenhagen Bio Science Park (lead)
    Peter Birk
    peb@cobis.dk
    +45 2126 2430

 

 

 

 

 
Redaktør