​​​​​​​

De unge vil arbejde sig til uddannelse


Region Hovedstaden håber med nyt projekt på sigt at kunne nedbringe antallet af unge på kontanthjælp.

Ny rapport undersøger unges motivation for uddannelse

De vil gerne have løn. Og de vil hellere have fællesskab og anerkendelse på en arbejdsplads end på en skolebænk. Sådan lyder nogle af konklusionerne i en ny rapport fra Region Hovedstaden, der i samarbejde med flere kommuner og erhvervsskoler har undersøgt, hvad der kan motiverer unge ufaglærte til at tage en uddannelse.

Unge ufaglærte må ikke ryge ud af systemet

- Det, vi har lært, er, at de unge faktisk gerne vil uddanne sig, og at virksomhederne gerne vil hjælpe med at uddanne de unge. De har begge klare præferencer for, hvordan det skal foregå, og nu har vi fået nogle gode indikationer på, hvad det er der skal til – og det arbejder vi videre med. For det er vigtigt at få inddraget de unge, der i dag ikke er tiltrukket af de eksisterende uddannelsestilbud, så de ikke ryger ud af systemet i et samfund, der vægter uddannelse så højt, siger Søren Sandahl, der er projektleder på Region Hovedstadens projekt ”Jobs med uddannelsesperspektiv”.

Omkring 23.000 ufaglærte vil stå uden job

Afsættet for undersøgelsen er udfordringen om, at der alene i hovedstadsregionen kommer til at være op mod 23.000 ufaglærte, som der ikke jobs til i løbet af de næste 10-12 år.

Udannelsesstillinger er vejen frem​

- Arbejdsmarkedet efterspørger faglærte medarbejdere, så for ikke at risikere, at unge med stort potentiale – men meget lidt skolelyst - ender i kontanthjælpssystemet, er det nødvendigt at finde nye veje. Det er det, vi nu vil gøre ved at oprette konkrete jobs med uddannelsesperspektiv, forklarer Marianne Stendell, der er formand for udvalget for fremtidens uddannelse og forskning i Region Hovedstaden.

Erfaring på arbejdspladsen skal give merit og dermed kortere tid på skolebænken

Projektet skal dokumentere de unges kompetenceopbygning i job og arbejde hen imod oprettelsen af stillinger til de unge, hvor de kan få dokumenteret deres kompetencer. De skal opleve at blive anerkendt for det, de lærer i praksis, og på den måde blive mere motiverede til også at gennemføre en erhvervsuddannelse. Tanken er, at de unge kan få merit, så skoleperioden på erhvervsskolen bliver kortere og mere integreret i det fagområde, de har arbejdet med i virksomheden.

Håber at regeringen vil lære af projektet

- Nu skal vi til helt praktisk at føre projektet ud i livet. Vi håber, modellen vil indgå i regeringens overvejelser, når det tværgående 6-ministerudvalg skal drøfte nye veje til at sikre 95 % målsætningen, fordi vi mener her har en unik mulighed for at tænke nyt og på tværs af beskæftigelses- og uddannelsesområderne, siger Marianne Stendell.

De første ”job med uddannelsesperspektiv” forventes at være klar i begyndelsen af 2013.


Yderligere oplysninger


  • Marianne Stendell, formand for udvalget for fremtidens uddannelse og forskning, Region Hovedstaden, mobil 23 41 01 57
  • Søren Sandahl, projektleder Region Hovedstaden, 20 56 12 69
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, 70 20 95 88
Redaktør