Det er uddannelserne, der er problemet - ikke de unge


Oplæg v/ Marianne Stendell (A).
Vi skal give de unge lyst til at lære. Det kræver nogle uddannelser, som de unge har lyst til at gå på. I Region Hovedstaden får hver femte ikke en ungdomsuddannelse. Det svarer til 20 procent af en årgang, hvilket er langt fra regeringens mål om at 95 procent af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. Derfor har vi brug for nye undervisningsmetoder.

I dag fokuserer vi for meget på de boglige evner. I stedet skal vi have tilbud til unge med alle slags talenter – både de praktiske og boglige. Vi ved, at vi kommer til at mangle håndværkere. Vi vil gerne være med til at sætte skub i udvikling af vores uddannelser. Derfor har vi i regionen sat os det mål at skaffe 2500 praktikpladser de næste tre år. Vi skal sørge for, at fremtiden står åben for de unge, for vi har ikke råd til at tabe de praktiske talenter på gulvet.

Med initiativet ’Dream Team’ har Region Hovedstaden lavet en tænketank, hvor vi inviterer de unge selv til at udvikle og afprøve nye veje til uddannelse. Projektet ’Jobs med uddannelsesperspektiv’ arbejder samtidig på at skabe mere praktiske ungdomsuddannelser, hvor de unge kan uddanne sig, mens de er på arbejde.

Hvad synes du?

  • Hvad skal der til for at motivere skoletrætte unge til en uddannelse?
  • Hvor kan vi tænke nyt?
  • Kender du eksempler på skoletrætte unge, der fandt den rette hylde?
Redaktør