​​​

Digital post fra hospitalet

Den 1. novembe​​r blev de sidste borgere tilmeldt digital post fra det offentlige.

Læs digitale indkaldelser på borger.dk eller e-boks.dk

Nu skal alle danskere over 15 år, som ikke er blevet fritaget fra Digital Post, holde øje med digitale indkaldelser til undersøgelse og behandling på hospitaler. Du kan læse dine digitale indkaldelser på borger.dk eller e-boks.dk.

Du får et brev i postkassen første gang

For at tage hånd om dig og sikre, at du ser din indkaldelse, sender vi også et papirbrev til dig, første gang du bliver indkaldt digitalt. Brevet guider dig til at logge på e-boks.dk eller borger.dk og læse din indkaldelse.

Bliv mindet om ny post på sms eller e-mail

På borger.dk eller e-boks.dk kan du indtaste dit mobilnummer og din e-mailadresse. Så får du en e-mail eller sms, hver gang du får en digital indkaldelse eller anden post fra det offentlige.

Find ud af mere om Digital Post

Du kan læse alt om Digital Post på borger.dk. Hvis du ikke er vant til det digitale, kan du få hjælp hos Borgerservice i din kommune eller på dit lokale bibliotek.
Læs alt om Digital Post på borger.dk/digitalpost

Du får stadig nogle indkaldelser i postkassen

Vi sender ikke alle indkaldelser digitalt endnu. Digitaliseringen af vores breve sker nemlig i flere trin, fordi flere it-systemer skal ændres til at kunne sende digitalt. Du kan altså stadig få nogle indkaldelser i din normale postkasse fra os.

Flere indkaldelser er digitale inden 2015

Den 30. september 2014 kunne alle hospitalsafdelinger i Region Hovedstaden indkalde nyhenviste patienter digitalt. Den 31. december 2014 forventer vi, at alle indkaldelser til undersøgelse, behandling og kontrol er digitale.

En undtagelse er dog indkaldelser til billeddiagnostik (f.eks. røntgen). De afdelinger sender nemlig deres breve fra en anden type it-system. Den endelige dato for, hvornår de indkaldelser skal være digitale, er ikke på plads endnu.​
Redaktør