Din mening kan sikre Region Hovedstaden førertrøjen som hele Danmarks vækstmotor

​Ny vækst- og udviklingsstrategi, ReVUS, sendes i høring

​Det er i hovedstadsregionen, at de fleste jobs bliver skabt. Og det er også her over en tredjedel af Danmarks velstand i BNP skabes. Men hvordan skal denne udvikling fastholdes, og hvilken rolle kan Region Hovedstaden spille? 

Det kan borgere og samarbejdspartnere give deres mening til kende om, når en ny vækst- og udviklingsstrategi, ReVUS, nu sendes i høring.

- Vi tager førertrøjen på med vores nye strategi, for det forpligter at være hovedstadsregion, siger Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden og fortsætter:

- Vores nye strategi bygger på en ambitiøs vision om, at vi skal være en grøn og innovativ metropol. Og vi har et rigtigt godt afsæt for at blive en stærk europæisk storbyregion og gå forrest i konkurrencen med andre internationale storbyer som eksempelvis Hamborg, Berlin og Stockholm om at skabe nye arbejdspladser, øge væksten og tiltrække udenlandske investeringer.  

- ReVUS er ikke bare et dokument til skuffen. Vi har allerede taget et vigtigt skridt i retning mod et stærkt europæisk vækstcenter med etableringen af Greater Copenhagen, hvor vi samarbejder med Region Skåne og Region Sjælland om at give vore virksomheder de bedste vækstbetingelser og vore borgere optimal adgang til uddannelse og jobs. 

- Vores borgere skal have alle muligheder for at leve et godt liv med adgang til ren luft og vand, god sundhed og kreative og internationale livsmiljøer, supplerer regionsrådsformanden. ​

Vi kan ikke gøre det alene

Forslaget til den regionale vækst- og udviklingsstrategi ReVUS er udarbejdet i dialog med politikere, kommuner, virksomheder, organisationer, universiteter og borgere, og der har været en stor interesse for strategien indtil videre. 

- Vi kan ikke lykkes med det her uden kommunerne og vores andre centrale samarbejdspartnere. Og vi ser frem til at få endnu flere gode input i forbindelse med høringen og fortælle om strategien til vores borgere, så vi sammen kan gøre hovedstadsregionen til et endnu bedre sted at bo og leve, siger Sophie Hæstorp Andersen. 

Region Hovedstaden inviterer i maj borgere og samarbejdspartnere til dialogarrangementer.

Kort fokuseret strategi

Region Hovedstaden har lavet en kort og fokuseret strategi, der rummer konkrete investeringer inden for trafik og uddannelse og fire erhvervsområder kaldet grøn, sund, smart og kreativ vækst

¬- Når vore investeringer i infrastruktur og det grønne område har båret frugt, så vil vore borgere eksempelvis opleve, at de kan komme langt lettere rundt i regionen med grønne transportformer – noget af det, som vi er rigtigt stolte af er, at vi etablerer supercykelstier og udvikler letbane i ring 3. Så der er rigtigt meget at se frem til, når vores strategi bliver omsat til handling, siger regionsrådsformanden.

ReVUS bliver vedtaget i regionsrådet i september 2015, hvorefter Region Hovedstaden går i gang med investeringerne.

Yderligere information:

​Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen via Region Hovedstadens pressevagt, tlf. 70 20 95 88

FAKTA:​

Høring

Region Hovedstaden sender den regionale vækst- og udviklingsstrategi i offentlig høring til borgere og professionelle samarbejdspartnere, herunder politikere, statslige og regionale institutioner, kommuner, virksomheder, organisationer, universiteter og uddannelsesinstitutioner. 

Strategien kort fortalt            

 • ​​Det er en lovbunden opgave at lave den regionale vækst- og udviklingsstrategi, som i kort form benævnes ”ReVUS”
 • Strategien forventes endeligt vedtaget i september 2015
 • Strategien fokuserer på to rammevilkår for vækst:
  • ​”Effektiv og bæredygtig mobilitet”, herunder fx at nedbringe CO2-udledning fra transportsektor og styrke kollektiv trafik
   Markant investering: Letbane kobler Hvidovre hospital
  • ”Kompetent arbejdskraft og internationalisering”, herunder fx uddanne kvalificeret faglært arbejdskraft og tiltrække internationale talenter
   Markant investering: Kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne

 • ​Strategien fokuserer på fire væksterhvervsområder: ”Sund vækst”, herunder fx øget offentligt-privat samspil om forskning og innovation
  Markant investering: Copenhagen Science Region
  • ​”Grøn vækst”, herunder fx omstilling af energi- og transportsystemet og grøn jobskabelse
   Markant investering: Co2 neutral hovedstad
  • ”Kreativ vækst”, herunder fx flere turister til regionen og professionalisering af de kreative erhverv
   Markant investering: Greater Copenhagen skal være i top 10 over mest attraktive regioner i Europa for kinesiske turister
  • ”Smart vækst”, herunder fx regional bredbånds- og mobildækning og deleøkonomi som vækstdriver
   Markant investering: Copenhagen WIFI
 • ​​Region Hovedstaden har i budget 2015 afsat følgende midler til strategien:
  • ​40 mio. kr. årligt i 4 år til konkrete initiativer
  • 50 mio. kr. pr. år til nye erhvervsudviklingsprojekter
  • 342 mio. kr. i EU- strukturfondsmidler over en syvårig periode.

Region Hovedstaden som vækstmotor:

 • ​​Tæt på 40 % af Danmarks BNP skabes i hovedstadsregionen.
 • 75 % af de nye jobs i Danmark igennem de sidste 10 år er skabt i hovedstadsregionen.
 • 80 % af Danmarks højteknologiske virksomheder samt 70 % af den private forskning og udvikling findes i hovedstadsregionen.
 • Virksomheder i hovedstadsregionen står for ca. 50 % af den danske eksport.
 • Hovedstadsregionen er hjemsted for omkring 85 % af de udenlandske investeringer i Danmark.​
Redaktør