​​​

Direktør i Region Hovedstadens Psykiatri Martin Lund går på pension

​Martin Lund, direktør for psykiatrien i Region Hovedstaden, har valgt at gå på pension i starten af det nye år. Regionsdirektør Jens Gordon Clausen takker Martin Lund for en kæmpe indsats for psykiatrien.

​Efter 35 år i sundhedsvæsenet og de sidste 16 år i spidsen for Region Hovedstadens Psykiatri, har Martin Lund valgt at gå på pension, i forbindelse med, at han fylder 67 år. Martin Lund har spillet en afgørende rolle i at opbygge og udvikle en sammenhængende psykiatri i regionen.

"Martin har ydet en kæmpe indsats for patienter, pårørende og medarbejdere i psykiatrien. Han var en af de drivende kræfter bag at oprette et regionalt psykiatrihospital i hovedstaden, da regionerne erstattede amterne i 2007 og en række psykiatriske tilbud skulle samles i én fælles regional psykiatri. I dag er vi et helt andet sted med en samlet og professionaliseret organisation, som tilbyder samme, gode behandling, uanset hvor du bor i regionen. Det skyldes ikke mindst Martins meget store indsats, som jeg vil takke ham mange gange for," siger regionsdirektør Jens Gordon Clausen og fortsætter:

"Psykiatrien går en vigtig tid i møde, for der ligger endnu et stort arbejde foran os med en markant styrkelse af psykiatrien og bred politisk enighed om store investeringer i årene der kommer." siger Jens Gordon Clausen.

Det er med stolthed, at Martin Lund i det nye år overlader pladsen til nye kræfter:

"Der er virkelig bud efter psykiatrien, og i dag behandler vi dobbelt så mange patienter i voksenpsykiatrien og 2,5 gange så mange i børne- og ungepsykiatrien, som da jeg startede. Det har været en kæmpe opgave, hvor vi samtidig er lykkedes med at skabe ensartede behandlingstilbud af høj kvalitet til alle patienter i hele regionen. Og medarbejderne i psykiatrien yder hver dag en kæmpe indsats. Jeg er stolt over, at vi har formået at udvikle en stærk forbedringskultur og mange arbejdsgange er blevet forbedret med udgangspunkt i medarbejderes, patienters og pårørendes viden og forslag i alle dele af psykiatrien – så der er plads til, at vi hele tiden kan lære og blive bedre. Værdi for patienten har også i alle årene været et vigtigt pejlemærke, og jeg er glad for, at vi i mange sammenhænge er lykkes med at involvere og samarbejde tæt med dem psykiatrien er til for. Derudover er vi i dag også førende internationalt på forskningsområdet, og det tegner godt for fremtidens behandling," fortæller Martin Lund.

Region Hovedstaden går hurtigst muligt i gang med at finde en ny direktør til psykiatrien.

Fak​ta

  • Martin Lund har siden 1999 haft ledelsesposter i sundhedsvæsnet; først i Københavns Amt og fra 2007 i Region Hovedstadens Psykiatri, hvor han har været direktør i 16 år.
  • Fra 1988 til 1998 var han ansat i Sundhedsministeriet afbrudt af tre år I EU Kommissionen fra 1992 til 1995.
  • Martin Lund er uddannet i historie fra Københavns Universitet og i forvaltning fra Roskilde Universitet.


​Yderligere information

  • Presseenheden i Region Hovedstaden på 70209588 / presse@regionh.dk


Redaktør