Er du nervøs for din hofteprotese?


Så kontakt det hospital, hvor du er blevet opereret.

Brev sendt til 233 patienter

Region Hovedstadens hospitaler har skrevet et brev til 233 patienter, som har fået indopereret en ASR-hofteprotese.

ASR-protesen trukket tilbage

Denne særlige protesetype blev trukket tilbage fra markedet i 2010 og er nu genstand for en del presseomtale, bl.a. i DRs udsendelse Kontant 24/1.

Kontakt dit hospital, hvis du er nervøs

Det viser sig nu, at ikke alle relevante patienter har modtaget brevet. Region Hovedstaden opfordrer derfor nu alle hoftepatienter til at henvende sig til det hospital, hvor de er blevet opereret, hvis de er er bekymrede for deres hofteprotese.

De fleste oplever ikke problemet

85-90 % oplever ikke problemer med ASR-protesen

Udført på 5 hospitaler i regionen

I Region Hovedstaden er operationerne med ASR-protesen blevet udført på Herlev Hospital, Gentofte Hospital, Glostrup Hospital, Hvidovre Hospital og Frederiksberg Hospital. Alle patienterne har været fulgt med faste kontrolbesøg. 10-15 procent af patienterne har oplevet problemer med proteserne. Resten af patienterne har fint fungerende hofter.

Hvis du mener, du har fået en skade

Hvis du mener, du har fået en skade som følge af en ASR-protese, kan du anmelde skaden til Patientforsikringen.

Hvis du er opereret på et nu lukket privathospital

Hvis du er opereret på et privathospital eller en privatklinik, som efterfølgende er lukket, modtager du ikke noget brev om kontrolundersøgelse. Heller ikke selv om du har en metal-mod-metal-hofteprotese. Vi anbefaler dig at henvende dig til din egen læge, som vil henvise dig til kontrolundersøgelse på Gentofte Hospital.
Redaktør