​​​​​​​​​

Erhvervsuddannelserne skal af med deres dårlige image


Det kræver en kulturændring på skolerne og flere praktikpladser, hvis ikke flere unge skal ende som ufaglærte, fastslår nye anbefalinger fra Vækstforum Hovedstaden

Anbefalinger for erhvervsuddannelserne

25 % færre uddannelsesretninger, undervisere skal forpligtes på konstant at holde deres viden om erhvervslivet opdateret, og det skal være nemmere at få merit for erhvervsuddannelserne til de videregående uddannelser.

Erhvervsuddannelserne mere attraktive

Det er blot nogle af de anbefalinger, som en task force under Vækstforum Hovedstaden, netop er kommet med, og som skal gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive for unge. Og der er behov for en indsats, siger Marianne Stendell, formand for Region Hovedstadens udvalg for fremtidens uddannelse og forskning.

For få unge vælger en erhvervsuddannelse

- De unge vælger mere eller mindre blindt at følge deres kammerater ved at søge ind på gymnasiet, men hver sjette student efter gymnasiet får aldrig en uddannelse, de kan bruge på arbejdsmarkedet. Det tyder på, at de skulle have valgt en anden ungdomsuddannelse, men erhvervsskolerne slås med et dårligt image. Alt for mange ser det ikke som et alternativ til gymnasiet, og det skal der laves om på, slår Marianne Stendell fast.

Har du en holdning?

Regionen vil finde løsninger sammen med erhvervsskolerne

Rapporten peger på, at der er behov for en helt ny skolekultur på erhvervsskolerne, hvor høj faglighed og innovation er i centrum, og hvor der er engagerede lærere, der både har den nyeste viden inden for deres fag, og som brænder for at undervise.

Har du en h​oldning?

Fra anbefalinger til handling

R​​egion Hovedstaden vil nu gå i dialog med erhvervsskoleledelserne i hovedstadsområdet om, hvordan anbefalingerne kan omsættes til handling.

Hver sjette student ender som ufaglært

- Det er en katastrofe for samfundet, at hver sjette student ender som ufaglært. Derfor føler vi os som region forpligtet til at gøre en indsats for at modernisere erhvervsskolerne. Det vil ruste de unge til at klare sig på et arbejdsmarked, hvor der bliver stadig mindre brug for ufaglært arbejdskraft, siger Marianne Stendell.

Praktikpladser er en del af løsningen

Rapporten peger også på praktikpladsmangel som en markant årsag til de unges fravalg af erhvervsuddannelserne. For at imødegå den problemstilling har Region Hovedstaden afsat 12 millioner kroner til en regional praktikpladssatsning, hvor region, erhvervsskoler og kommuner sammen vil skabe 2500 nye praktikpladser inden 2016.

Hvordan gør vi det attraktivt at tage en erhvervsuddannelse?

Giv idéstafetten videre til regionspolitikerne nedenfor.

 ​
Redaktør