​​

Fremgang i rengøring på hovedstadens hospitaler


Stadig flere rum på hospitalerne og i psykiatrien lever op til Region Hovedstadens rengøringskrav, viser ny rapport. På to hospitaler er alle rum godkendt.
Læs mere:

Rengøringen på Region Hovedstadens hospitaler bliver stadig bedre og bedre.

400 lokaler undersøgt

Det viser en ny ekstern konsulentrapport om rengøringskvaliteten, som har undersøgt mere end 400 lokaler på Region Hovedstadens hospitaler og i Region Hovedstadens Psykiatri.

Stigning i godkendte lokaler

Siden den forrige rengøringsundersøgelse i 2010 er andelen af godkendte lokaler på hospitalerne steget fra 75 procent til 79 procent.

I Region Hovedstadens psykiatri er procentdelen af godkendte lokaler steget endnu mere – fra 57 procent til 75 procent.

Her er rengøringsstandarden helt i top

På to hospitaler, Amager og Frederikssund, er rengøringsstandarden helt i top, for her er alle undersøgte rum blevet godkendt. For alle andre hospitaler og psykiatrien gælder det ifølge rapporten, at mange af de afviste lokaler er tæt på at blive godkendte, og de har oftest kun en enkelt urenhed.

Tak til dygtige rengøringsfolk

- Det viser, at det bærer frugt, når vi politisk fastholder fokus på, at der skal være ordentligt rent i vores bygninger. Det kan vi også takke vores dygtige rengøringsfolk for, som sikrer, at vores patienter færdes i et rent og dermed sikkert miljø, siger Flemming Pless (S), som er formand for Region Hovedstadens nye Patientudvalg, der skal overvåge arbejdet med at forbedre rengøringsniveauet.

Et lille stykke vej til målet

Størstedelen af lokalegrupperne så som toiletter, sengestuer, indgangspartier og venteværelser har nået regionens mål på 70 procent godkendte lokaler. Når det gælder operationsstuer og intensivstuer er ønsket en godkendelse på 100 procent, og her er der stadig et lille stykke vej til målet.

Uddannelse til både ledere og rengøringsmedarbejdere

Region Hovedstadens kvalitetschef Inge Kristensen er fortrøstningsfuld i forhold til at hæve niveauet yderligere:

- Vi har stadig gode muligheder for at udvikle os, og vi vil sætte ekstra ind med uddannelse til både ledere og rengøringsmedarbejdere i det kommende år, siger Inge Kristensen.

Det skal vi arbejde med

Ifølge rapporterne kan udfordringerne for rengøringspersonalet være nedslidte gulve og inventar, men også rengøring af behandlingsudstyr og rengøring tæt på patienten.

- Personalet kan muligvis være nervøse for at røre ved noget forkert på udstyret eller træde patienten for nært. Det skal vi arbejde med, siger Inge Kristensen.

Patienter er tilfredse

Et vigtigt parameter er selvfølgelig også patienternes oplevelse af rengøringen af hospitalerne. Her oplever alle auditorerne ifølge rapporten en positiv holdning fra patienter, der udtrykker stor tilfredshed med rengøringen.

- For tre år siden var der en del patienter, der udtrykte utilfredshed, men det er helt vendt rundt nu. En enkelt patient mente faktisk, at rengøringen var for omfattende, siger Anne-Lise Schjønning, rengøringsauditor fra Dansk Cleaning Service, som står bag rapporterne.

Fakta om rengøringsundersøgelsen 

  • Som den eneste region får Region Hovedstaden rengøringsniveauet på sine hospitaler og i Region Hovedstadens Psykiatri kontrolleret efter nordiske standarder af et eksternt firma. 
  • Mellem 20 og 70 lokaler er blevet tjekket på hvert af regionens hospitaler og psykiatriske centre 
  • Regionen har som målsætning, at 100 procent af hospitalernes operations- og intensivstuer godkendes, mens 70 procent af de øvrige rum skal godkendes. 
  • Lokalerne omfatter operations-, intensiv- og sengestuer, toiletter, afsnitskøkkener, indgangspartier, undersøgelsesrum, spisestuer og venteværelser/opholdsstuer. 
  • Kontrollen foretages umiddelbart efter endt rengøring.

 

Yderligere oplysninger hos:

  • Flemming Pless, formand for Region Hovedstadens Patientudvalg, tlf. 21 65 23 60 
  • Inge Kristensen, kvalitetschef, Region Hovedstaden, tlf. 22 16 81 61 
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88.
Redaktør