​​​​

Fremtidens psykiatriske sengestue


Fremtidens psykiatriske sengestue i Region Hovedstaden er et sted, hvor det skal være rart og trygt at være - og hvor patientsikkerheden er i højsædet.Præsentation af fremtidens psykiatriske sengestue

Region Hovedstadens Psykiatri præsenterede forleden et bud på fremtidens psykiatriske sengestue i 1:1 model på Health & Rehab Scandinavia 2012, hvor også stuer fra de kommende supersygehuse i Århus, Kolding og Gødstrup blev udstillet.

Sikkerhed og tryghed er nøgleord

Fremtidens psykiatriske sengestue er en enestue med eget bad og toilet.

I fokus for indretning af stuen er: Sikkerhed, tryghed og plads. Der lægges vægt på, at stuen er brugervenlig, og at den har et moderne og hjemligt udtryk. 

Ét stort rum uden skjulte hjørner og kroge

I fremtidens psykiatriske sengestue er ingen synlige ledninger eller rør, og alt inventar er enten fastmonteret eller integreret i de tilstedeværende rammer, så det fremstår moderne såvel som funktionelt, samtidig med at det er svært at bruge til (selv)skadende adfærd. Stuen er ét stort rum uden skjulte hjørner og kroge, hvilket sikrer personalet overblik og giver patienten følelsen af plads omkring sig.

Grønne arealer er også en del af designet

Store vinduer og udsigt til gårdmiljø eller grønne arealer er også en del af designet, da naturligt dagslys er vigtigt og med til at skabe en bedre døgnrytme for mange psykiatriske patienter. I det omfang det er muligt placeres bænk og bord i nærheden af vinduerne, så det motiverer til ophold.Sikkerhed og tryghed er så vigtig

Kasper Hounisen, sosu-assistent og arbejdsmiljørepræsentant på et lukket akutafsnit i Region Hovedstadens Psykiatri var med på messen for at fortælle om hverdagen på et psykiatrisk afsnit, og om hvorfor sikkerhed og tryghed er så vigtig her:

Et sted, hvor patienten kan føle sig tryg

- Vores patienter kommer ind med vidt forskellige psykiatriske lidelser, og nogle patienter har selvmordstanker, er angste eller udadreagerende. Det er vigtigt, at vi passer godt på dem og gør alt for at undgå, at de kommer til skade eller gør skade på andre. Stuen skal være indrettet, så patienten beskyttes bedst muligt, og samtidig skal det være et sted, hvor patienten kan føle sig tryg.

Kasper Hounisen fortsætter:


- Der skal være lyst og venligt og rummet skal have en vis størrelse, da det jo også fungerer som arbejdsplads for personalet som udfører klinisk arbejde. Nogle af vores patienter (red.: retslige) er indlagt i længere tid og har sengestuen som deres ’hjem’, derfor må den heller ikke være for ’hospitalsagtig’.

En bred målgruppe

Til grund for designet af fremtidens psykiatriske sengestue ligger bl.a. det aspekt, at den skal rumme mange forskellige typer af psykiatriske patienter og dække behov på både lukkede og åbne sengeafsnit. 

Patienten er i centrum

-  Hverdagen er meget forskellig afhængig af hvilken afdeling, man er ansat på. Der er lige fra akutmodtagelsen, hvor patienten opholder sig kortvarigt og kan komme direkte fra gaden, til det lukkede afsnit, hvor patienterne er indlagt i længere tid og har behov for intensiv pleje og behandling. Fælles for begge er, at patienten er i centrum, fortæller Kasper Hounisen. 

Retningslinjer for byggeri i Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri har på baggrund af Region Hovedstadens Visioner for fremtidens psykiatri og med udgangspunkt i et behov for fælles retning for de kommende byggerier i Region Hovedstadens Psykiatri, udarbejdet en publikation med retningslinjer og principper for nybyggeri og ombygning. Her præsenteres bl.a. hvilke betingelser og forhold, der gør sig gældende ift. behandling og patientgruppe, og der opstilles forslag og forventninger til byggeprojekternes form og indhold.

Rammer der er både tidssvarende og langtidsholdbare

Der er allerede godt gang i byggeri til psykiatri flere steder i regionen, og byggechef i Region Hovedstadens Psykiatri Ulrik Hammer Jørgensen fortæller:

- De nye fælles retningslinjer for byggeri i Region Hovedstadens Psykiatri sikrer en ensartet planlægning og udformning af nye fysiske rammer på alle vores psykiatriske centre. Rammer der er både tidssvarende og langtidsholdbare og matcher vores behandlingsforløb og organisering i hverdagen.

Han fortæller også, at der ligger et grundigt arbejde bag udarbejdelsen af de nye retningslinjer, hvor erfaringer fra psykiatri i både ind- og udland er inddraget og medarbejdere og patienter har bidraget med input.

Redaktør