Grønnere hospitaler og institutioner i Region Hovedstaden


Hovedstadsregionen skal være en grøn metropol. Bæredygtige hospitaler og institutioner er vigtige skridt på vejen.
En ny ’Strategi og Handlingsplan for Bæredygtig Udvikling’ skal gøre Hovedstadens hospitaler og institutioner mere bæredygtige.

Region H skal gå foran

- En stor koncern som vores skal gå foran og stille miljø- og klimakrav i vores udbud og indkøb. Det vil leverandørerne i høj grad lægge mærke til, og det vil medvirke til innovation og udvikling af flere klima- og miljørigtige produkter, siger Lars Gaardhøj (S), formand for Miljø og grøn vækst udvalget.

Strategien lægger op til en større og bredere miljøindsats end tidligere. Regionen vil fortsat arbejde for at begrænse energiforbrug, miljøfremmede stoffer i spildevandet, affaldsproduktion og mængden af farlige kemikalier. Men derudover inddrager regionen nye områder som miljørigtige indkøb, bæredygtigt byggeri og grøn erhvervsudvikling.

Klimafodaftryk på miljørigtige indkøb

Som noget nyt har regionen anvendt et ’Klimafodaftryk’ – et klimaregnskab baseret på miljøbelastning. Klimafodaftrykket viser, at kun godt 20 procent af regionens udledning af CO2 stammer fra hospitaler og institutioners forbrug af el og varme. De resterende 80 procent stammer fra indkøb af varer og serviceydelser som f.eks. medicin og kemikalier, udliciterede transportopgaver, medicinsk udstyr, fødevarer m.m.

Regionen køber varer for 10 mia. kr. årligt

- Klimafodaftrykket viser, at det netop er her, vi skal sætte ind, hvis vi for alvor vil bringe vores indirekte udledning af klimagasser ned, da regionen køber varer, udstyr og tjenesteydelser for ca. 10 mia. kr. årligt. Derfor bliver en af konsekvenserne, at der nu skal stilles miljø- og klimakrav i de kommende udbud af transportopgaver og antallet af produkter og forbrugsartikler som købes med miljø- og klimakrav skal øges, siger Lars Gaardhøj 

Nye hospitalsbyggerier skal være bæredygtige

For Region Hovedstaden er det helt centralt, at vi fremover har øje for balancen mellem samfund, økonomi og miljø. Både i den daglige drift, men også når der bygges nyt.

Derfor stiller strategien også skarpt på, hvordan regionen sikrer, at de kommende syv, store hospitalsbyggerier bliver bæredygtige. Det sker blandt andet ved, at byggeprojekterne i udbudsrunderne skal stille krav til leverandørerne inden for energiforbrug og udledning af drivhusgasser; miljø- og klimapåvirkninger fra produkter; varer og services samt vandforbrug og vandbalancer.

Grøn erhvervsudvikling

Udover at gavne miljøet og klimaet vil indsatsen for at finde bæredygtige løsninger til byggeprojekterne bidrage til at skabe innovation og sætte skub i en grøn erhvervsudvikling i og udenfor regionen.

Læs mere om regionens arbejde med bæredygtig udvikling på hjemmesiden Grønnere hospitaler og institutioner: www.regionh.dk/bæredygtig
 

Yderligere oplysninger

  • Lars Gaardhøj (S), formand for Miljø- og grøn vækstudvalget - mobil 28 92 25 98
  • Miljøkonsulent Anne Marie Jakobsen – mobil 23 65 91 96
  • Miljøkonsulent Ole Gerner Jacobsen - mobil 23 86 15 00
  • Pressevagten i Region Hovedstaden – mobil 70 20 95 88 ​
Redaktør