​​​​

Helsingør Hospital: Kvaliteten er vigtigst - dernæst økonomien

Når Helsingør Hospital lukker, så skal et nyt sundhedshus stå klart til at behandle borgerne i Helsingør. Det skal give mere sundhed for pengene i Nord.

For få patienter

Helsingør Hospital lukkes i begyndelsen af 2013. Der har været et svigtende antal patienter, fordi nogle borgere vælger at lade sig behandle på Hillerød Hospital i stedet. Når der ikke er tilstrækkeligt med patienter på Helsingør Hospital, er det ikke muligt fremover at bevare et højt kvalitetsniveau.

Sundhedshus for borgerne

I stedet for hospitalet i Helsingør skal der etableres et sundhedshus, hvor kommunen, praksislæger og andre aktører bliver inviteret med til at udvikle det. Det er også meningen, at vagtlægen skal have til huse her.

Mindre skader og tæt samarbejde med Hillerød

I sundhedshuset har regionen en akutklinik og en række ambulatoriefunktioner, der hører under Hillerød Hospital. På akutklinikken kan patienter få behandlet mindre skader af fx en behandlersygeplejerske. Der vil være teleopkobling og tæt samarbejde med personalet på Hillerød Hospital.

Ansat i regionen

Det er regionen der står for og kommer til at drive sundhedshuset, men ikke alle detaljer er på plads endnu. Medarbejderne i sundhedshuset får dermed også regionen som arbejdsgiver.

Skal være på plads inden lukning

Sundhedshuset skal etableres hurtigst muligt og skal fungere forud for lukningen af Helsingør Hospital, og selve placeringen af huset tager hensyn til tilgængelighed og offentlig transport.

Følges politisk

Udviklingen af sundhedshuset følges politisk og evalueres i midten af 2014 med inddragelse af alle aktører, interessenter og brugere.

Regionens forretningsudvalg får fremlagt forliget med henblik på vedtagelse i regionsrådet den 19. juni.

Redaktør