​​​​

Herlev Hospital vil rense spildevand for medicinrester


Det gør ingen andre hospitaler i Danmark

25 millioner kroner afsat til spildevandsanlæg

Regionsrådet i Region Hovedstaden har netop bevilliget 25 millioner kroner til udvikling af et nyt rensningsanlæg på Herlev Hospital. Anlægget skal håndtere de miljø- og sundhedsskadelige stoffer, som hospitaler udleder, og som de kommunale rensningsanlæg ikke kan oprense.

Eksportpotentiale danner grobund for nye arbejdspladser

- Vi forventer, at den miljøteknologi som vi skaber i projektet vil have stort eksportpotentiale og dermed danne grobund for vækst og nye arbejdspladser til hovedstadsregionen, ligesom vi forventer at kunne udbrede teknologien til regionens og landets øvrige hospitaler, siger Lars Gaardhøj, formand for Region Hovedstadens Miljø og Grøn Vækst udvalg

Samlet budget på knap 43 millioner kroner

Der er tale om et såkaldt OPI-projekt (Offentligt-Privat-Innovation), hvor Herlev Hospital arbejder sammen med Lynettefællesskabet I/S, Grundfos, Dansk Hydraulisk Institut og Herlev Kommune. Projektet har et samlet budget på 42,9 millioner kroner.

Givtige erfaringer med offentlig-privat innovation

- Vi har i regionen en stor interesse i at prøve kræfter med OPI-samarbejde, og spildevandsprojektet vil kunne give os erfaringer, som vi kan tage med videre til andre samarbejder med private virksomheder, vurderer Lars Gaardhøj.

Helt ny teknologi skal for første gang testes i fuld skala

Projektet står på skuldrene af et tidligere perspektivrigt forsøg på Rigshospitalet, forklarer projektleder Jess Krarup fra Herlev Hospital:

- Her oplevede man gode resultater med at behandle spildevand ved hjælp af membranbioreaktor-teknologi og en efterfølgende behandling med ozon og/eller aktiv kul. Men der mangler viden om hvordan man kombinerer disse behandlinger. Det opnår vi her, blandt andet ved - til forskel fra tidligere forsøg – at etablere et anlæg i fuld skala, som skal køre i to år for at kunne teste de nye teknologier til fulde, forklarer Jess Krarup.


Yderligere oplysninger hos


  • Lars Gaardhøj, formand for Region Hovedstadens Miljø og Grøn Vækst Udvalg, tlf. 28 92 25 98
  • Jess Krarup, projektleder og ingeniør ved Herlev Hospital, tlf. 38 68 23 89
Redaktør