​​

Hurtig og sikker information mellem ambulancen og hospitalet


Regionerne indfører nyt, elektronisk patientjournalsystem til akutte patienter.

Skal øge sikkerhed og kvalitet

Danmarks fem regioner implementerer de kommende år et nyt, elektronisk patientjournalsystem, der skal øge sikkerheden og kvaliteten i behandlingen af akutte patienter ved sikker informationsudveksling mellem ambulancen eller akutlægehelikopteren og det hospital, der modtager patienten.

Sikrer ubrudt informationsstrøm

Det nye Præhospitale Patient Journals-system sikrer en ubrudt informationsstrøm med patientoplysninger, herunder vitale data om patientens tilstand, fra patienten får akut behov for hjælp, modtager behandling af ambulancepersonale og akutlæger og til vedkommende er modtaget på sygehusafdeling eller akutmodtagelsen/akutklinikken.

Sikrer sammenhæng i patientforløb

Journalen sikrer med andre ord sammenhæng i patientforløb og øger patientsikkerheden i alle fem regioner.

Vagtcentraler, ambulancer, helikoptere og akutmodtagelser/akutklinikker

Systemet bliver taget i brug i regionernes AMK-vagtcentraler, som foretager den sundhedsfaglige visitation af akutte patienter og koordinerer den præhospitale indsats, i samtlige ambulancer, akutlæge- og akutbiler og akutlægehelikoptere samt i regionernes nye fælles akutmodtagelser og akutklinikker.

Det skal systemet:

  • Løsningen skal give mulighed for at tage hensyn til patientens sygdomshistorik ved behandling i den præhospitale enhed på tværs af regionerne, samt sikre elektronisk dokumentation af beslutninger truffet af ambulancebehandlere/paramedicinere og akutlæger.
  • Løsningen skal samtidig forberede personalet på regionernes fælles akutmodtagelser og akutklinikker bedre, så udredning og diagnosticering kan ske hurtigere og mere formaliseret.
  • Og løsningen skal understøtte elektronisk kvalitetssikring af den udførte behandling i de præhospitale enheder. Regionerne får ligeledes et fælles datagrundlag til udvikling af den præhospitale behandling.

Kan aflevere patienter på alle regioners hospitaler

Alle fem regioner implementerer den samme løsning, som betyder, at de præhospitale enheder kan aflevere patienter på alle hospitaler i de fem regioner.

Registrering på tablet-computer

Alle registreringer i de præhospitale enheder sker på en tablet-computer med en trykfølsom skærm, som kommunikerer med systemets centrale servere via mobiltelefon-netværket. Og målingerne fra eksempelvis ambulancens patient-monitorer overføres automatisk til systemet.

Giver muligheder ved mange tilskadekomne

Samtidig skal den valgte løsning understøtte og forbedre mulighederne for at håndtere større hændelser/ulykker med mange tilskadekomne.

Central drift i Nordjylland

Det nye Præhospitale Patient Journal-system, skal leveres af firmaet CSC Scandihealth i Aarhus. Driften af det centrale system placeres i Region Nordjylland i to sikrede driftscentre, mens regionernes projektledelse er forankret i et fælles sekretariat placeret i Region Syddanmark.

Regionernes formand: Afgørende gennembrud

Formanden for Danske Regioner, regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S) understreger, at systemet er et afgørende gennembrud i regionernes bestræbelser på at sikre alle danskere den bedst mulige behandling fra ulykken indtræffer og til behandlingen på sygehuset går i gang.

Vil give hurtigere behandling

- Systemet giver ambulancepersonale, læger og sygeplejersker i både ambulancer, lægebiler og helikoptere adgang til samtlige patientdata overalt i Danmark, og det vil uden tvivl sikre alle patienter en bedre og hurtigere behandling, uanset hvor i landet de bor, siger Bent Hansen.

Bemærkelsesværdig aftale

Salgsdirektør, Thomas Larsen fra CSC Scandihealth betegner aftalen som bemærkelsesværdig af flere grunde.
- Det er en aftale vi er stolte over at være en del af, og den vil styrke patientsikkerheden i hele landet, siger Thomas Larsen.

Trækker på erfaringer fra England

Væsentlige elementer af den samme løsning anvendes allerede i Region Nordjylland, og i den landsdækkende implementering vil CSC bl.a. trække på erfaringer og medarbejdere fra sit tilsvarende præhospitale projekt i England.

Mulighed for eksport

- Vi er et hold af erfarne leverandører - CSC, Judex, Alexandra Instituttet og Atea - der i et tæt samarbejde med regionerne vil skabe et succesfuldt præhospitalt projekt. Vi forudser, at dette nationale projekt kan blive starten på eksport af den danske løsninger til de øvrige nordiske lande, slutter Thomas Larsen.

Fakta om leverandøren

Leverandøren CSC Scandihealth, som har leveret løsninger for sundheds-it siden 1972, er ejet af CSC-koncernen og har hovedsæde i Aarhus. CSC Scandihealth har danske Judex, der har stor erfaring med præhospitale patientjournaler, som underleverandør.

Redaktør