​​

Hurtigere diagnosticering af komplicerede sygdomme


Fire nye enheder skal mindske ventetiden for patienter, hvis alvorlige symptomer ikke umiddelbart ”passer” med en bestemt sygdom.

Højst 22 hverdages ventetid på en udredning

Fremover skal patienter med sygdomme som er svære at udrede – og dermed komme i gang med at behandle – højst vente 22 hverdage på en udredning i Region Hovedstadens sundhedsvæsen.

Fire enheder fordelt i regionen

Det er målsætningen for de fire nye såkaldte diagnostiske enheder, som 10. april 2012 åbner på hhv. Bispebjerg, Herlev, Hvidovre og Hillerød hospitaler.

Patienterne tages i hånden frem for at blive kastebold

- Patienter skal ikke sendes fra den ene afdeling til den anden og forklare den samme historie igen og igen. Vi skal tage patienten i hånden under hele udredningsforløbet og frem til den relevante specialafdeling, siger Vibeke Storm Rasmussen (S), regionsrådsformand i Hovedstaden.

Gælder blandt andet kræftpatienter

Omkring 7000 patienter møder årligt hovedstadsregionens sundhedsvæsen med sygdomme, som er særligt svære at diagnosticere. Det gælder blandt andet kræftpatienter, hvis symptomer ikke umiddelbart passer ind i de etablerede kræftpakker.

27 millioner kroner muliggør etableringen

Region Hovedstaden har afsat 27 millioner kroner til etableringen. Pengene går bl.a. til ansættelse af forløbskoordinatorer og læger med særligt ansvar for denne patientgruppe, som skal hjælpe patienterne under udredningsforløbet.

Enhederne skal implementere nyt pakkeforløb

De fire enheder får til opgave at implementere ”Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft,” et nationalt pakkeforløb i stil med dem man kender fra kræft- og hjerteområdet.

Praktiserende læger kan få råd om diagnosticering

Derudover etableres der en rådgivende funktion ved alle de diagnostiske enheder. Her står eksperter til rådighed i dagtimerne, så praktiserende læger kan ringe ind og få sparring omkring diagnosticering af patienter, hvor der er mistanke om alvorlig sygdom, men hvor symptomerne er særligt svære at identificere.

Bornholmske patienter udredes via enheden på Bispebjerg

Bornholms Hospital har et tæt samarbejde med Bispebjerg Hospital om bornholmske patienter med komplicerede udredningsforløb.


Yderligere oplysninger hos:


  • Vibeke Storm Rasmussen, regionsrådsformand i Hovedstaden, tlf. 43 64 25 21 (hjemme)
  • Finn Rønholt, vicedirektør, Herlev Hospital, tlf. 44 88 40 10
  • Gitte Kronborg, overlæge, Hvidovre Hospital, tlf. 36 32 20 21
  • Hans Perrild, ledende overlæge, Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 28 19
  • Bjarne Ørskov Lindhardt, ledende overlæge, Hillerød Hospital, tlf. 48 29 65 81
  • Pressevagten, Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88 ​
Redaktør