Hvad mener du om forslagene til ændringer på hospitalerne?

​Høringsperioden på at give input til ændringsforslagene til Region Hovedstadens hospitals- og psykiatriplan er slut. Fra den 4. februar til den 24. april 2015 har interesserede haft mulighed for at give input til forslagene.

De sidste par måneder har interesserede kunnet give input til forslagene til at revidere Region Hovedstadens hospitals- og psykiatriplan. Høringsperioden er nu slut. ​Regionsrådet behandler ændringsforslagene og høringssvarene den 16. juni 2015.


Hvordan har vi fået input til ændringsforslagene?
Interesserede har haft flere muligheder for at komme med input:

  • ​Online input på Facebook og et debatforum
  • Postkort på berørte hospitalsafdelinger
  • Høringsmøder med medarbejdere, personalapolitiske organisationer og patientorganisationer
  • E-mail

Ændringsforslag til Hospitalsplan 2020
Her kan du l​æse om ændringsforslagene:

​​
Redaktør