Indkøbsafdelingen på Bornholms Hospital vinder Region H’s Verdensmålspris

​Indkøbsafdelingen på Bornholms Hospital tog kampen op mod spild – og nu har de vundet Region Hovedstadens Verdensmålspris.

Vent...

​Til stor hyldest fra salen fik Pia Tindø og Lene Neumann Andersen fra Bornholms Hospitals indkøbsafdeling i går overrakt Region Hovedstadens Verdensmålspris 2022.

Se prisoverrækkelsen i videoen her:

​​​​Oprydning p​​å lageret blev en øjenåbner

Under en større lageroprydning sidste år blev det klart for kollegerne i indkøbsafdelingen, at alt for mange varer aldrig blev brugt og i stedet blev kasseret, fordi de var udgået eller gået over datomærkningen, og de satte derfor som mål, at gentænke hospitalets måde at indkøbe varer på.

Ved at centralisere indkøbene i stedet for, at hver afdeling køber ind hver for sig, er det lykkedes at minimere spildet kraftigt. Samtidig har det givet en økonomisk besparelse på ca. 7-8% i 2022 - svarer til cirka 7-800.000 kroner, og det på trods af de store prisstigninger der har været i år. 

Ud over at centralisere indkøbene, har man også ensrettet sortimenterne, så hvert afsnit ikke har deres særlige type af en vare. På den måde kan man forebygge spild, når man hele tiden kan flytte overskudsvarer mellem afsnittene. 

Se præsentation af vinderinitiativet her.

Om Regio​​​n Hovedstadens Verdensmålspris

Med Verdensmålsprisen ønsker vi at fremhæve og hylde de gode initiativer, der kan inspirere til at gøre Region Hovedstaden endnu grønnere. Regionen uddeler hvert år prisen på 25.000 kr. til personerne eller afdelingen bag det initiativ, som har bidraget ekstraordinært til grøn omstilling på hospitaler, virksomheder eller centre. Vinderen findes ud fra en helhedsvu​rdering, hvor der lægges særlig vægt på nytænkning, miljøeffekt, skalerbarhed, synergi og bred appel.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor