​​​​

Køreplan for tjek af jordforurening er klar


Regionsrådet godkender den færdige køreplan for en række københavnske omegnskommuner, hvor tusindvis af grunde skal vurderes for jordforurening.

Flere tusinde grunde vurderes

I løbet af de kommende fem år forventes flere ​tusinde grunde i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Rødovre, Vallensbæk, Gladsaxe og Herlev kommuner at blive vurderet af Region Hovedstaden for mistanke om jordforurening.

Regionsråd godkender køreplan

Køreplanen for kommunerne ligger klar, og regionsrådet har netop godkendt denne næste pind i den større kortlægning af hele Region Hovedstaden, hvor områder med værdifuldt drikkevand er i fokus. Regionsrådet afsætter 51 mio. kr. til indsatsen, der løber fra 2013-2017.

Køreplan for detektivarbejde

Køreplanen kommer til at betyde et større detektivarbejde i nært samarbejde med den enkelte kommune for at finde frem til de grunde, hvor der i tidens løb har ligget virksomheder eller industri, som kan have forårsaget forurening med fx klorholdige opløsningsmidler.

Grundvandet prioriteres højt

- Vi er glade for, at der nu ligger en klar plan for de kommende år, fordi grundvandet er en ressource, vi prioriterer meget højt, siger Lars Gaardhøj (S), formand for Miljø- og grøn vækstudvalget i Region Hovedstaden.

Den enkelte ejer kontaktes af regionen

Hvis en ejendom kommer under mistanke, vil den enkelte grundejer blive kontaktet og informeret direkte af Region Hovedstaden.

Fakta:

  • Af de forventede flere tusinde grunde skønnes det, at der på ca. 1.700 grunde har ligget virksomheder eller industri, som kan have forårsaget forurening. Ud af disse forventes det, at omkring 850 kan være kritiske i forhold til grundvandet.
  • Kortlægningsindsatsen er begyndt i kommuner med områder med særlige drikkevandsinteresser. Derefter følger kommuner, hvor der er meget vand og af god kvalitet.
Yderligere oplysninger:
  • Formand for Miljø- og grøn vækstudvalget, Lars Gaardhøj, Region Hovedstaden, mobil: 28 92 25 98.
  • Region Hovedstadens pressevagt, tlf. 70 20 95 88
Redaktør