​​

Koncerndirektør Katja Kayser forlader Region HovedstadenKatja Kayser skal være administrerende direktør i Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning

Koncerndirektør Katja Kayser forlader Region Hovedstaden for at tiltræde en stilling som administrerende direktør i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune.

Cand. Jur. og MPM

Katja Kayser (Cand. Jur. og Master of Public Management) kom til Region Hovedstaden i august 2010 fra stillingen som direktør i Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning.

Haft ansvar for en række udvalg og fora

Hun har haft ansvar for psykiatri, handicap, kommunesamarbejde med sundhedsaftaler og en række udvalg herunder: Psykiatri- og handicapudvalget, Kommunekontaktudvalget, Sundhedskoordinationsudvalget og en række dialogfora.

Katja Kayser har haft HR- området og politisk sekretariat under sig og er formand for koncernstabenes VirksomhedsMED.

Uformel sammenkomst 9. januar i Hillerød

Katja tiltræder den nye stilling i Københavns Kommune den 14. januar 2013, og man kan takke for det hidtidige samarbejde ved en uformel sammenkomst den 9. januar kl. 14-16 på Regionsgården i Hillerød.

Tak for det gode samarbejde

Regionsrådet takker for det gode samarbejde og ønsker tillykke med udfordringen.

Med venlig hilsen

Vibeke Storm Rasmussen
Regionsrådsformand

Yderligere information:
  • Vibeke Storm Rasmussen (S), Regionsrådsformand, Region Hovedstaden, 43 64 25 21 (hjemme)
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, 70 20 95 88
Redaktør