Kronisk syge mødes på Facebook


Flere end 1.600 Facebook-brugere har allerede markeret, at de synes godt om det nye digitale mødested for kronisk syge.

Film om og til kronisk syge

Facebook.com/gribomlivet byder på en række film om at leve med KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) og diabetes 2. Samtidig giver siden kronisk syge og deres pårørende mulighed for at komme i tæt dialog med hinanden.
Besøg Facebook-siden

Del af et projekt for kronisk syge

Den nye Facebook-side er en del af Region Hovedstadens projekt ”Grib om Livet”, som er lavet til mennesker og pårørende til mennesker med en kronisk sygdom i samarbejde med borgere, Lungeforeningen og Diabetesforeningen.
Besøg Grib om Livets hjemmeside
​​
Redaktør