Kvalitetspris belønner større patientsikkerhed


Patienternes sikkerhed var i centrum, da Region Hovedstadens Kvalitetspris for fjerde gang blev uddelt den 10. maj.

Prisen på 3 x 50.000 kr. gik til:

  • Anæstesiologisk afdeling, Hillerød Hospital, for færre hjertestop efter indførelse af Mobilt Akut Team
  • Enhed for Kvalitet, Bispebjerg Hospital for fælles systematisk observation og vurdering af risici på tværs af hele hospitalet
  • Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region Hovedstadens Psykiatri for større sikkerhed for psykiatriske patienter, der får ECT (Electro Convulsive Therapy, tidligere kaldet elektrochok)

Web-tv fra prisoverrækkelsen

Længde 2:13
Kvalitet i hverdagen sikrer god og tryg behandling

Prismodtagerne er denne gang blevet belønnet for deres succes med at omsætte erfaringer og ny viden fra tidligere projekter til fast praksis ude blandt patienterne på afdelingerne.

Vi skal lære ef de nye erfaringer

- Høj kvalitet er afgørende i det daglige arbejde med patienterne. Her er det vigtigt, at vi alle lærer af erfaringer og ny udvikling, og at vi bruger den viden til hele tiden at forbedre os. Det har de tre prisvindere gjort med stor overbevisning, og det kan kun glæde mig, at resultaterne så tydeligt gavner patienterne, siger Vibeke Storm Rasmussen, formand for Region Hovedstaden.

Dødeligheden er reduceret markant

Hun peger desuden på, at det stædige arbejde for hele tiden at forbedre kvaliteten på regionens hospitaler har medvirket til, at dødeligheden er reduceret markant.

Idékatalog med 34 projekter

Region Hovedstadens Kvalitetspris har i år fået 34 ansøgninger. Af dem blev 6 nomineret. Et idékatalog med alle 34 projekter sendes til alle hovedstadens hospitaler til inspiration. 

Læs idékataloget 

Yderligere oplysninger

  • Vibeke Storm Rasmussen, regionsrådsformand Region Hovedstaden, tlf. privat: 43 64 25 21
  • Bjørn Hesselbo, kvalitetskonsulent, Bispebjerg Hospital, telefon 35 31 39 46
  • Kristian Antonsen, ledende overlæge, Hillerød Hospital, telefon 48 29 60 87
  • Jeanet Kragerup, kvalitetskoordinator, Region Hovedstaden Psykiatri, telefon 45 11 20 95
  • Pressevagten, Region Hovedstaden, telefon 70 20 95 88

Fakta om vinderne:

Færre hjertestop efter indførelse af Mobilt Akut Team

På Anæstesiologisk afdeling på Hillerød Hospital har man arbejdet på at forebygge kritisk sygdom og uventet hjertestop blandt patienterne. Man har oprettet et Mobilt Akut Team bestående af læger og plejepersonale fra stamafdelingen, der sammen med en intensiv læge og sygeplejerske, arbejder for at stabilisere, behandle og pleje en patient, hvis tilstand er kritisk. Det Mobile Akut Team har været medvirkende til en markant nedgang i antallet af hjertestop.

Systematisk observation og risikovurdering på Bispebjerg

Enhed for Kvalitet på Bispebjerg Hospital har uddannet læger og plejepersonale på tværs af hele hospitalet i bedre risikovurdering og systematisk observation. Målet er en større sikkerhed for patienterne. 

Fælles vejledninger og journalisering øger sikkerheden for psykiatriske patienter

Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region Hovedstadens Psykiatri har haft succes med at lave fælles vejledninger for ECT behandling og af en fælles ECT journal for både anæstesi og psykiatri. Det betyder, at alle data dokumenteres et sted, og det giver samtidig en højere kvalitet i behandlingen og sikkerhed for patienterne.

Hædrende omtale til tre projekter

Ved prisuddelingen fik de tre nominerede projekter, der ikke modtog kvalitetsprisen, hædrende omtale. Det drejer sig om:

Kvalitetsafdelingen, Hillerød Hospital

”Hillerød Hospital har siden 2009 afholdt feedbackmøder med patienter og pårørende. Feedbackmøderne bidrager til kvalitetsudvikling af patientforløb og til øget refleksion, læring og indsigt hos personalet.”

Bornholms Hospital, Projekt ”Indførelse af ny bade- og bækkenstol”

”Med dette projekt har Bornholms Hospital høstet mange gevinster ved at indføre ny velfærdsteknologi.” Projektet har medført forbedret arbejdsmiljø og mere effektive arbejdsgange.

Praktiserende læge Lill Moll Nielsen

KOL-patienten i almen praksis. ”Den systematiserede indkaldelse af patienterne medfører flere gennemførte årskontroller. Deltagelsen af hele praksisteamet sparer lægefaglig tid og giver kvalitet og arbejdsglæde.”

Redaktør