​​​​

Laveste dødelighed nogensinde på Region Hovedstadens hospitaler


HSMR-tallene for det seneste kvartal viser, at regionen har sænket dødeligheden til det laveste niveau i Danmark.

Hovedstaden er særligt god til at forebygge dødsfald

Der er mange måder at måle hospitalers succes på. En af metoderne viser, at Region Hovedstadens hospitaler er særlig gode til at forebygge dødsfald blandt patienterne.

Sammenligner reelle dødsfald med det antal forventede

Metoden, der kaldes hospitalsstandardiserede mortalitetsrater (HSMR), går ud på at sammenligne det antal mennesker, der døde på hospitalet i en periode, med det antal som man statistisk set kunne forvente ville dø af sygdomme såsom lungebetændelse, blodpropper i hjertet og visse hyppige kræftsygdomme.

Altså en måde at se på, om det gik så galt, som man kunne forvente, eller om det lykkedes at sænke den forventede dødelighed ved at forebygge.

Klart laveste HSMR-tal i hovedstadsregionen

HSMR-tallet udregnes hvert kvartal for alle regioner, og de nyeste tal fra 4. kvartal 2011 viser, at Region Hovedstaden har landets klart laveste HSMR-tal.

Det er ligeledes det laveste tal for regionen nogensinde, siden målingerne begyndte.

Knap 400 færre døde end forventede i seneste kvartal

Det samlede tal for hele Danmark er 92, udregnet som antallet af dødsfald i procent af det forventede antal dødsfald

Men det samlede HSMR-tal for Region Hovedstaden er kun 83, svarende til at der i kvartalet er sket 389 færre dødsfald på regionens hospitaler end forventet.

Regionen under landsgennemsnittet i 5 år

Region Hovedstaden har siden begyndelsen af 2006 ligget under gennemsnittet for hele landet.

Men i slutningen af 2009 indtrådte et markant fald i HSMR for Region Hovedstaden, og i de efterfølgende kvartaler har tallet ligget omkring det nye lavere niveau.

Mange hospitaler har lav dødelighed

Flere hospitaler i Region Hovedstaden oplever derfor lige nu det laveste HSMR-tal for det enkelte hospital gennem alle årene.

Tallene kan ikke sammenlignes på tværs af hospitaler

Det skal dog understreges, at HSMR ikke er egnet til sammenligning af kvalitetsniveauet mellem forskellige hospitaler.

Mange årsager til laveste dødelighed

Det er ikke muligt at pege på en entydig årsag til faldet i dødelighed på hospitalerne. Der er sandsynligvis tale om resultatet af en bred vifte af indsatser i Region Hovedstaden, der alle har bidraget til det samlede resultat:

  • Samling af specialer som led i Hospitals- og Psykiatriplan 2020
  • Kampagne for bedre håndhygiejne.
  • Mobile akut-teams, hvor et hold af specialuddannede læger og sygeplejersker kan tilkaldes til akut dårlige patienter på alle tider af døgnet.
  • Bedre medicinhåndtering
  • Systematisk gennemgang af journaler på afdøde patienter for at finde eventuelle sikkerhedsbrister i forløbet.
  • Langvarig indsats overfor infektioner.

Færre eksterne vikarer kan også have haft en betydning

Mindre udskiftning i personalet på hospitalerne og mindre brug af eksterne vikarer kan også have bidraget til resultatet.

Målet er et HSMR tal på 80

Region Hovedstaden arbejder fortsat på at sænke dødeligheden på hospitalerne. Målet er en reduktion på 10 procent inden udgangen af 2013.


Yderligere oplysninger hos:

  • Inge Kristensen, kvalitetschef, Region Hovedstaden, tlf. 22 16 81 61
  • Pressevagt Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
Redaktør