​​

Leverandørmøde om ny sygesikringsløsning


Regionerne og kommunerne inviterer til leverandørmøde om en ny sygesikringsløsning

Tidspunkt

Tirsdag den 19. juni 2012 kl. 10-13

Sted

Danske Regioner
Dampfærgevej 22
2100 København Ø

Mødet handler om foreløbige overvejelser

Da projektet endnu er i sin spæde start, gør vi opmærksom på, at indholdet på mødet afspejler de foreløbige overvejelser i forbindelse med projektet.

Mødets indhold

På mødet informerer vi om baggrunden for projektet samt om forventninger til projektets forretningsmæssige scope, implementering og om transitionen. Endvidere orienteres om de overordnede krav til ledelsesinformation, de foreløbige overvejelser vedrørende arkitektur og drift samt vores tanker om projektforløb og -organisering. Vi ser desuden på, hvordan Region Midtjylland har gennemført deres afregningsprojekt, og hvilke erfaringer de har fra projekt og implementering.

BEMÆRK: Der vil ikke blive offentliggjort materiale inden mødets afholdelse.

Baggrund for mødet

De fem regioner i regi af RSI (Regionernes Sundheds-it) og kommunerne repræsenteret ved KL og KOMBIT (Kommunernes it-fællesskab) har igangsat et fælles projekt, som skal udarbejde beslutningsgrundlag for om og hvordan et projekt og et udbud af den nuværende sygesikringsløsning skal foregå.

Redaktør