Markant bedre behandling af blodpropper i hjernen i Region Hovedstaden


Resultaterne af den akutte behandling for apopleksi er på få år blevet landets bedste


Nu landets bedste

Fra nogle af landets dårligste resultater til Danmarks bedste. Det er den udvikling, som Region Hovedstadens behandling af blodpropper i hjernen, også kaldet apopleksi, har gennemgået de seneste to-tre år.

Nye resultater offentliggjort

Det viser de nyeste resultater for den akutte apopleksibehandling i Danmark, som netop er offentliggjort på sundhed.dk.

Scorer højest eller næsthøjest

På næsten alle de indikatorer som viser den indsats, der er nødvendig for den optimale behandling af patienterne, scorer Region Hovedstaden højest eller næsthøjest i landet.

Indlagt på særlig apopleksiafdeling

Det drejer sig f.eks. om at få patienten indlagt på en særlig apopleksiafdeling inden for 48 timer, og give vedkommende en CT-scanning i det første indlæggelsesdøgn.

Formand: Enestående godt resultat

- Det er et enestående godt resultat, som vi kan være stolte af. Apopleksi har store personlige og økonomiske omkostninger, så det er virkelig til gavn for borgerne i vores region, siger Kirsten Lee (R), formand for udvalget for kvalitetsforbedringer.

Resultat af øget fokus

Årsagen til de gode resultater er ifølge Allan Andersen, ledende overlæge på Neurologisk Afdeling på Glostrup Hospital, en fokuseret indsats fra både politikere, regionens ledelse og hospitaler.

En million afsat sidste år

I 2011 afsatte politikerne bl.a. en million kroner til at ansætte en sygeplejefaglig nøgleperson på regionens apopleksiafdelinger. Nøglepersonen skulle have særligt fokus på at hæve kvalitetsniveauet på en række indikatorer.

Kvalitet kræver manpower

- Der er efterfølgende sket forbedringer på alle de indsatsområder som blev aftalt sidste år. Der blev ved hjælp af de tilførte midler sat særligt fokus på enkelte områder, men det havde afsmittende effekt på resten af kvalitetsindikatorerne. Det at løfte kvaliteten er en kerneopgave, der kræver manpower, siger Allan Andersen.

Stadig mulighed for forbedringer

Der er stadig indikatorer, hvor der kan sættes yderligere ind for at hæve kvaliteten i behandlingen af patienter, der rammes af apopleksi. Det gælder f.eks. den såkaldte vandtest, som skal udføres på indlæggelsesdagen for at se, om patienten kan synke uden at få vand eller mad i den gale hals.

Sætter ind med flere vandtests

Resultaterne viser, at kun tre ud af fire patienter får udført en vandtest.

- Derfor sætter vi kraftigt ind i 2012 for at få alle hospitaler til at udføre vandtesten, og vil bl.a. indføre at der sættes et skilt ved sengen, hvis patienten ikke har fået foretaget testen, siger Jan Utzon, der er overlæge og regional kontaktperson på apopleksiområdet.

Resultat af tættere opfølgning

Jan Utzon mener endvidere, at en medvirkende forklaring på de stærkt forbedrede resultater på kort tid er en tættere løbende opfølgning. Bl.a. har man på apopleksiområdet lagt ekstra ressourcer i at afholde 3-4 årlige fælles auditmøder på tværs af alle afdelinger.

Politikere vil følge u​dviklingen nøje

Også politikerne vil følge behandlingen af apopleksi i regionen nøje fremover for at holde øje med resultaterne.

- Vi er glade for fremgangen, og for at Region Hovedstaden ligger i top på landsniveau, men vi er ikke tilfredse, før alle mål er nået, siger Kirsten Lee, formand for udvalget for kvalitetsforbedringer.

​Fakta:

  • Hvert år rammes 10-12.000 danskere af sygdommen apopleksi, der er en fællesbetegnelse for blodprop i hjernen og hjerneblødning. Især mennesker over 65 år rammes ofte. Apopleksi, som tidligere blev kaldt for slagtilfælde, er en af de hyppigste dødsårsager i Danmark, fordi sygdommen afbryder hjernecellernes blodforsyning.
  • Mange af dem, der overlever, må ofte leve videre med en betydelig grad af invalidering.
  • Det er muligt at forebygge, at man udvikler apopleksi bl.a. ved sund livsstil. Sker det alligevel, minimerer hurtig og rigtig behandling skaderne på hjernen.
Yderligere oplysninger hos:
  • Kirsten Lee (R), formand for udvalget for kvalitetsforbedringer, mobil 20 20 11 56
  • Allan Andersen, ledende overlæge på Neurologisk Afdeling på Glostrup Hospital, 38 63 30 67
  • Jan Utzon, overlæge og regional kontaktperson på apopleksiområdet i Region Hovedstaden, mobil 26 73 09 12
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, 70 20 95 88
Redaktør