Mennesker der lever med kronisk sygdom kan hjælpes til et lettere liv

​Sundhedsprofil 2013 – Kronisk Sygdom for Region Hovedstaden viser, at mange borgere med kronisk sygdom er interesserede i at leve sundere ​

Mennesker, der lever med en kronisk sygdom, oplever ofte, at deres personlige frihed er hæmmet af de begrænsninger, som sygdommen sætter.

Piller, medicin og nødvendige leveregler forhindrer dem i at leve et aktivt liv, og de fysiske konsekvenser af sygdomme som KOL og diabetes sætter også grænser for deres udfoldelser.

Livet kan blive lettere
Den nye Sundhedsprofil 2013 – Kronisk Sygdom for Region Hovedstaden viser nu, at mange mennesker med en kronisk sygdom kan gøre deres liv noget lettere ved at ryge mindre, motionere mere og spise mere sundt.
Se sundhedsprofil for kronisk sygdom 2013 (sammenfatning) (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

Sundhedsprofilen, som er for alle kommuner i Region Hovedstaden, består af svar fra 41.000 borgere med kronisk sygdom, som har fortalt, hvordan de har det. Undersøgelsen stiller dermed skarpt på forekomsten af kroniske sygdomme, omkostningerne der er knyttet til sygdom og behandling og borgernes sundhedsadfærd.

Mange kronisk syge ryger og spiser forkert
44 procent af den voksne befolkning over 16 år i Region Hovedstaden har en eller flere kroniske sygdomme som eksempelvis diabetes, slidgigt, KOL, astma eller hjertesygdom - og antallet af mennesker med kronisk sygdom er stigende.
Sundhedsprofilens svar fra borgerne viser, at forekomsten af eksempelvis overvægt, forhøjet blodtryk og for meget kolesterol i blodet er mere hyppig blandt borgere med kronisk sygdom end blandt borgere uden.

Eksempelvis har dobbelt så mange borgere med KOL og psykiske lidelser ifølge Sundhedsprofilen meget usunde madvaner, når der sammenlignes med borgere uden kronisk sygdom.

Motivationen skal fornyes
- Det kan lyde overraskende for nogle, at man ikke udelukkende lever sundt, når man har en belastende kronisk sygdom. Men måske modtager borgerne ikke den rigtige hjælp for dem til at ændre deres usunde livsstil, og hvis de gør, så kan det være rigtigt svært at ændre adfærd. Motivationen skal hele tiden fornyes. Et eksempel på det er borgere med KOL, som har en relativt stor risiko for ikke at gennemføre et rygestop. Årsagen er bl.a. andet, at de er mere afhængige af deres rygning end andre borgere, der ryger, fordi de inhalerer dybere og dermed får en større effekt af nikotinen, siger forskningsleder Charlotte Glümer fra Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, som står bag Sundhedsprofil 2013 – Kronisk Sygdom.

Motiverede til at ville leve sundere
Sundhedsprofilen slår også fast, at borgere med kronisk sygdom faktisk er motiverede og ønsker mere hjælp til at leve sundere. Det skal det samlede sundhedsvæsen fokusere på, mener regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

- Måske har borgerne ikke selv overskuddet og ressourcerne. Derfor er det vores opgave fremover at sætte mere målrettet ind overfor netop disse mennesker, når de nu efterspørger hjælp. Det skylder vi dem, så vi får mere lighed i sundhed. Region og kommuner bør komme meget mere på banen omkring forebyggelse. Regionen kan koordinere og prioritere indsatsen og give faglig rådgivning fra det specialiserede sundhedsvæsen til kommuner og praktiserende læger, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Sundhedsprofil 2013 – Kronisk Sygdom præsenteres på en konference den 18. marts, hvor repræsentanter for patienter, sundhedspersonale og politikere vil diskutere, hvordan resultaterne kan føre til bedre behandling af borgere med kronisk sygdom.

Yderligere oplysninger:
  • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen via pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
  • Charlotte Glümer, forskningsleder, overlæge og professor, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden, mobil 42 55 18 55

Fakta:

  • Sundhedsprofilen 2013 – Kronisk Sygdom er udarbejdet af Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Region Hovedstaden
  • Sundhedsprofilen kombinerer oplysninger fra nationale registre med spørgeskemaoplysninger om sundhedsadfærd og borgernes egne oplevelser af deres helbred
  • Det er den tredje Sundhedsprofil i alle kommuner i Region Hovedstaden. De to forrige er fra 2007 og 2010
  • Siden 2007 er antallet af borgere med kronisk sygdom steget for stort set alle sygdomme
  • Antallet af borgere med diabetes er steget mest, og der er således 20.000 flere med diabetes i 2013 end i 2007
  • Læs den vedhæftede Sundhedsprofil 2013 – Kronisk Sygdom
Redaktør