Mere hjælp til svage borgere i Region Hovedstaden


50 millioner kroner skal bruges på udsatte grupper og forbedre samarbejdet mellem region og kommuner
Efterfødselssamtaler til kvinder med sociale eller psykiske problemer og et gadeteam, som skal hjælpe hjemløse med psykiske lidelser.

Pulje til socialt udsatte

Det er to af de konkrete projekter, som regionsrådet i Region Hovedstaden netop har givet støtte til fra en pulje, som skal hjælpe socialt udsatte grupper i et samarbejde med regionens kommuner.

50 millioner kroner afsat om året

Regionsrådet har i budget 2012 afsat puljen på 50 millioner kroner hvert år frem til år 2015 til at udbygge og etablere aktiviteter for svage borgere i samarbejde med kommunerne.

Tværgående arbejdsgruppe udvælger

En tværgående politisk arbejdsgruppe er nedsat af regionsrådet til at finde de bedste fællesprojekter og præsentere dem i to faser. Desuden er der afholdt to dialogmøder mellem region og kommuner for at finde de områder, hvor hjælpen kan få størst gavn.

Fire første projekter

De første projekter, som nu har fået 4,6 millioner kroner i 2012 af regionsrådet er:

 • En særlig udredningsenhed i samarbejde med Københavns Kommune, som på Bispebjerg Hospital skal forebygge indlæggelse af sårbare ældre over 65 år. Ved brug af seks særlige pladser på hospitalet skal kommunale sygeplejersker vurdere de ældre, så de undgår indlæggelser. Projektet starter 1. august.
 • Efterfødselssamtaler for kvinder med sociale, medicinske og psykiatriske problemer i deres eget hjem med en jordemoder. Gruppen svarer til ca. 10 procent af de fødende i Region Hovedstaden, og formålet er at få afklaret problemer og konsekvenser for moder, barn og familie på kortere og længere sigt inden for den første måned efter fødslen. Samtalerne koordineres med sundhedsplejen i kommunerne. Projektet starter 1. september.
 • Sammenhængende tilbud til gravide overvægtige på Hvidovre Hospital, som er ca. 8 procent af de fødende på hospitalet. Hjælpen til bedre kostvaner og mere motion starter både under graviditeten og fortsætter efter fødslen i samarbejde med Hvidovre, Brøndby og Tårnby kommuner. Projektet starter 1. juli.
 • Et psykiatrisk gadeplansteam, som Hjemløseenheden i Københavns Kommune kan aktivere til en hurtig udgående psykiatrisk hjælp til hjemløse. Teamet består bl.a. af en læge og psykiatriske sygeplejersker, som skal vurdere, om den hjemløse er psykisk syg, og finde ud af om vedkommende vil under behandling. Projektet starter 1. august.

Formand: Lover godt for fremtiden

Formanden for den tværgående politiske arbejdsgruppe nedsat af regionsrådet i Region Hovedstaden, Lise Müller (SF), mener, at de fire udvalgte projekter viser, hvor stor en betydning, puljen på de 50 millioner kroner kan få over for de svage grupper.

- Vi kan række ud med en bred indsats og ændre livet i en positiv retning for udsatte borgere i en situation, hvor de har brug for hjælp og støtte, siger Lise Müller.

Sætter ind over for social ulighed

Formanden for arbejdsgruppen er desuden glad for, at puljen sætter ind over for social ulighed.

- Den sociale ulighed er en af de største udfordringer, vi har i regionen. Det gør vi noget ved nu med den her pulje, via det samarbejde med kommunerne, som er absolut nødvendigt for at komme problemerne til livs. Det lover godt for fremtiden, siger Lise Müller.

Resterende penge uddeles i juni

De resterende 45,4 millioner kroner i 2012 fra puljen til at støtte udsatte borgere i Region Hovedstaden gives til de næste udvalgte projekter på regionsrådsmødet den 19. juni.

Fakta:

 • Puljen til udsatte borgere i Region Hovedstaden indgår i budgetårene 2012-2015 med 50 millioner kroner per år.
 • Der er på forhånd udpeget 6 indsatsområder, og alle projekter skal være fælles mellem region og kommuner.
 • Den tværgående politiske arbejdsgruppe nedsat af regionsrådet skal for at finde de bedste projekter inddrage kommuner og frivillige organisationer i det forberedende arbejde.
 • Kommunerne, der deltager i projekterne, skal bidrage med f.eks. personale eller lokaler.
 • De udvalgte projekter forventes at løbe over to til tre år.
Yderligere oplysninger og en nærmere beskrivelse af projekterne hos:

 • Formand for den tværgående politiske arbejdsgruppe Lise Müller (SF), mobil 28 96 40 30
 • Chefkonsulent Winnie Brandt, mobil 20 55 32 55
 • Pressevagten i Region Hovedstaden – mobil 70 20 95 88
Redaktør