Mere sikker og miljøvenlig liggende sygetransport i Region Hovedstaden

​Falck A/S skal køre alle borgere fra februar 2016

​Tusindvis af patienter bliver hver dag transporteret til og fra hospitalet af store hvide biler med Region Hovedstadens blå logo på siden.

Det er den såkaldte liggende sygetransport, hvor der ikke er behov for behandling eller overvågning, og nu er fremtidens operatør af bilerne fundet via et offentligt udbud.

Regionsrådet har tildelt den liggende sygetransport til Falck A/S fra februar 2016 i alle fire delområder, som Region Hovedstaden er inddelt i på dette område.

Vægt på sikkerhed og arbejdsmiljø

Politikerne lægger vægt på, at borgerne i fremtiden får en bedre og mere sikker liggende sygetransport, og at miljøet belastes mindre.

Forbedringerne for borgere og personalet er:​

 • ​​Helt nye sygetransportkøretøjer bliver udstyret med et elektrisk båresystem, som gør, at det bliver langt mere skånsomt og sikkert for patienterne at blive sat ind i og taget ud af køretøjet, og samtidig vil sygetransportpersonalet ikke blive udsat for så mange tunge løft dagligt
 • Køretøjerne er specielt indrettet med øje for patient- og personalesikkerhed samt et godt ergonomisk arbejdsmiljø
 • Personalet sikres et højere uddannelsesniveau, da der er krav om grunduddannelse af min. 20 dages varighed
 • Der er nu også krav om indberetning af utilsigtede hændelser, og om at der skal iværksættes læring straks ved en utilsigtet hændelse
 • Personalet uddannes i miljørigtig kørsel og der indsættes gasdrevne køretøjer i tre delområder

Regionsrådsformand: Højere standarder

- Det skal være så trygt og sikkert som muligt, når man lægger sig ind i en bil for at blive transporteret på hospitalet. Og så skal vi passe på vores ansattes helbred. Derfor er jeg meget tilfreds med udbuddets resultat. 

- Vi sætter nu endnu højere standarder for både patienter og de ansatte, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), som dog samtidig beklager, at der kun er meget begrænset konkurrence på området for liggende sygetransport.

De indkomne bud blev evalueret ud fra en række kvalitative kriterier og prisen, og buddet fra Falck A/S var samlet set mest fordelagtigt.
  

Fakta:

 • ​Regionerne i Danmark har ansvaret for liggende sygetransport, og hvis de vælger ikke selv at drive kørslen, skal kørslen udbydes.
 • Der er 60.000 årlige kørsler med liggende sygetransport i Region Hovedstaden
 • Servicemålet for den liggende sygetransport er, at 90 % af alle kørsler skal være afviklet indenfor et serviceinterval på 90 minutter.
 • Regionens nuværende kontrakter med Falck A/S og Københavns Brandvæsen udløber 31. januar 2016. I dag koster kontrakterne knap 55 mio. kr. årligt
 • Den liggende sygetransport i Region Hovedstaden blev udbudt i fire delområder, det samme antal som i de nuværende kontrakter
 • Der indkom tilbud fra Falck A/S og Københavns Brandvæsen.
 • Regionen har fået udarbejdet et kontrolbud af et eksternt, uafhængigt konsulentfirma. Kontrolbuddet var det mest fordelagtige (”bedst og billigst”) tilbud i to af de fire delaftaler. I en samlet vurdering af fordele og risici ved regionens egen drift af liggende sygetransport, valgte regionsrådet at tildele alle kontrakter til Falck A/S fra februar 2016
 • Kontrakterne har en varighed af 6 år med mulighed for en forlængelse på yderligere 2 år
 • Regionsrådet vedtog i december 2015 at udarbejde en grundig analyse af udviklingen af kørselsaktiviteten i ambulanceberedskabet og den liggende sygetransport. Analysen vil på regionsrådets møde i maj 2015 danne grundlag for en beslutning vedr. serviceniveau og det endelige antal sygetransportenheder og endelige udgiftsniveau.

Der kan gøres indsigelser på beslutningen om tildeling af kontrakter for liggende sygetransport til og med den 24. april. Hvis det ikke forhindres af indsigelser, vil underskrives kontrakterne ved udgangen af april.

Yderligere information:

 • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen(S), via pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
 • Freddy Lippert, direktør for Den Præhospitale Virksomhed, mobil 31 16 68 27
Redaktør