Millionpulje skal erstatte og opdatere elektronisk hospitalsudstyr

​En saltvandsindsprøjtning på 149 millioner er på vej fra regionsrådet til Region Hovedstadens hospitaler til skannere og andet udstyr

Hver dag behandles og undersøges tusindvis af patienter med mange forskellige typer CT-skannere, MR-skannere, udstyr til skopi-undersøgelser samt diverse røntgenudstyr på hospitalerne i Region Hovedstaden. Og det er med til at slide på det elektroniske udstyr.

Det kræver en løbende udskiftning, og regionsrådet i Region Hovedstaden har besluttet at bruge 149 mio. kr. på genanskaffelser og såkaldt strategisk apparatur, hvor det handler om at tænke fremad rent investeringsmæssigt.

Det betyder, at Region Hovedstadens hospitaler får mulighed for at udskifte og opdatere apparatur, så det er klar til patienterne, men også, så man opfylder de lovkrav og politiske målsætninger, der kommer ind fra Folketinget. 

Fx som i forbindelse med udredningsgarantien, hvor loven siger, at patienten skal have en diagnose inden for 30 dage.

- Først og fremmest handler det om at give området det generelle løft, det trænger til. Derudover er det også vigtigt at ruste sig til de lovkrav, Folketinget stiller til os på borgernes vegne. Det er mennesker, vi har med at gøre, som bliver syge og har brug for at kunne komme til på hospitalerne. De skal ikke stå i kø længere end nødvendigt, fordi vi ikke har tænkt i det rigtige udstyr eller ikke har afsat penge til det, siger Lise Müller (SF), formand for IT- og afbureaukratiseringsudvalget i Region Hovedstaden.

At få mest for pengene

Til at sikre at der skaffes mest muligt apparatur, har regionsrådet inddelt indkøbsområdet i procentgrupper, så alle områder dækkes med en vis procentdel af pengene.

- Ansøgningerne om at købe nyt udstyr kommer ind fra hospitalerne i en lind strøm året rundt. Ved at procentinddele har vi forsøgt at dække os ind, så alle områder får mulighed for at skifte én eller flere maskiner ud. Det har forhåbentlig også den sideeffekt, at ansøgningerne kommer hurtigere igennem, så udstyret hurtigere kommer ud på afdelingerne. Det vil i sidste ende betyde, at patienterne også hurtigere kommer til deres relevante undersøgelse, siger Lise Müller.

Fakta:

  • I budget 2015 er der afsat i alt 185 mio. kr. til større medicoteknisk udstyr. 
  • De 149 mio. kr., der netop er udmøntet af regionsrådet, fordeles med 81,5 mio. kr. til genanskaffelser og opgradering af apparatur og 67,5 mio. kr. til strategisk anskaffelse af apparatur. Dermed er der 36 mio. kr. tilbage til at anskaffe ensartet apparatur samt akut nedbrudt apparatur, og de penge er endnu ikke udmøntet. 
  • For at sikre en klar fordeling af midler til de forskellige formål, har regionsrådet besluttet, at hele medicoteknik-puljen inddeles i fire underliggende puljer med en vejledende procentuel andel af de samlede midler: Strategisk anskaffelse af apparatur: 35 %, genanskaffelse og opgradering af apparatur: 45 %, standardisering af udstyr: 15 % og akut nedbrudt udstyr: 5 %. 
  • De 149 mio. kr. vil blive finansieret gennem leasingaftaler fordelt med 29,8 mio. kr. på hvert år frem til 2019. Leasingaftalerne kommer til at foregå gennem regions rammeaftale for leasing.

Yderligere oplysninger:

  • Lise Müller (SF), formand for IT- og afbureaukratiseringsudvalget i Region Hovedstaden, mobil: 28 96 40 30.
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88.
Redaktør